סדר לימוד יומי

הלימוד היומי:

נלמד על

סדר הלימוד:

1 לימוד יומי ט"ז באלול למה ימים אלו הם ימי רצון? סימן קכח, סעיפים א עד ד
2 לימוד יומי י"ז אלול מי ראוי להיות חזן בסליחות? סימן קכט, סעיפים ה עד יא.
3 לימוד יומי י"ח אלול מה צריך לעשות בערב ראש השנה? סימן קכט, סעיפים יב עד טז
4 לימוד יומי י"ט אלול שינויים בתפילות עשרת ימי תשובה סימן קכט, סעיפים א עד ז
5 לימוד יומי כ' באלול סימנים וברכות לראש השנה סימן קכט, סעיפים ח עד יג
6 לימוד יומי כ"א אלול המשך דיני תקיעת שופר סימן קכט, סעיפים יד עד יט
7 לימוד יומי כ"ב באלול אמירת תשליך סימן קכט, סעיפים כ עד כג
8 לימוד יומי כ"ג אלול עשרת ימי תשובה סימן קל
9 לימוד יומי כ"ד אלול הכפרות וערב יום כיפור סימן קלא סעיפים א עד ד
10 לימוד יומי כ"ה באלול הכנות ליום הכיפורים סימן קלא סעיפים ה עד ט.
חזור להיום