סדר לימוד יומי

הלימוד היומי:

נלמד על

סדר הלימוד:

1068 הלימוד היומי י"ד אדר זכור את יום השבת סימן ע"א, ע"ב סעיפים ה' עד ד'
1069 הלימוד היומי ט"ו אדר כבוד השבת סימן ע"ב סעיף ה' עד י'
1075 הלימוד היומי ט"ז אדר ההכנות לשבת סימן ע"ב סעיפים י"א עד י"ט
היום!!! הלימוד היומי י"ז אדר סימן ע"ב, ע"ג סעיפים כ' עד ד'
1077 הלימוד היומי י"ח אדר הלכות מלאכה ע"י גוי בשבת סימן ע"ג סעיפים ה' עד הסוף
1078 הלימוד היומי י"ט אדר הדלקת נרות שבת סימן ע"ד, ע"ד סעיפים א' עד ג'
1079 הלימוד היומי כ' אדר הדלקת נרות שבת סימן ע"ה סעיפים ד' עד ט'
1080 הלימוד היומי כ"א אדר קבלת שבת סימן ע"ה, ע"ו סעיפים י' עד ד'
1081 הלימוד היומי כ"ב אדר תפילות שבת סימן ע"ו סעיפים סעיף ה' עד י"ג'
1082 הלימוד היומי כ"ג אדר סימן ק"ז, ק"ח סעיפים א' עד ג