האיזור האישי

ברוכים הבאים ל"בקיצור"

כמה פעמים קרה לכם שנתקלתם במושג הלכתי שפשוט לא היה לכם מושג מהו? כמה פעמים רציתם ללמוד שולחן ערוך והתייאשתם כי זה ארוך מאד ולא מובן?

 

בדיוק למטרה זו הוקם פרויקט "בקיצור" בעידודם של גדולי ישראל.

 

באמצעות הפרויקט, תוכל לסיים תוך שנה את "קיצור שולחן ערוך" שכתב הרב שלמה גנצפריד (1804-1886), בו מתומצתים כלל ההלכות הנוגעות לחיי היום של כל יהודי.

למה דווקא ללמוד באמצעות "בקיצור"

1

לימוד יומי המאפשר לך לגמור תוך שנה את ספר קיצור שולחן ערוך.

2

מערכת מבחנים שבועיים המשקפת את היקף ידיעותך לאחר הלימוד.

3

שיעורי עזר מוקלטים ושיעורי פתיחה לכל נושא ונושא.

4

קישור למערכת חברותא, בו תוכל לקבוע לעצמך חברותא טלפונית מידי יום.

מה אומרים עלינו