סדר לימוד יומי

הלימוד היומי:

נלמד על

סדר הלימוד:

1040 הלימוד היומי י"א שבט דין עקר וטפל סימן נ"ג, נ"ד סעיפים ג' עד ג'
1041 הלימוד היומי י"ב שבט דין עקר וטפל סימן נ"ד, נ"ה סעיפים ד' עד א'
1042 הלימוד היומי י"ג שבט דין קדימה בברכות סימן נ"ה, נ"ו סעיפים ב' עד ה'
1043 הלימוד היומי י"ד שבט דין טעות בברכות סימן נ"ו, נ"ז סעיפים ו' עד ה'
היום!!! הלימוד היומי ט"ו שבט דין ברכת הריח סימן נ"ז, נ"ח סעיפים ו' עד ז'
1045 הלימוד היומי ט"ז שבט דין ברכת הריח סימן נ"ח, נ"ט סעיפים ח' עד א'
1046 הלימוד היומי י"ז שבט דין ברכת שהחינו והטוב והמטיב סימן נ"ט סעיפים ב' עד ח'
1047 הלימוד היומי י"ח שבט דין ברכת שהחינו והטוב והמטיב סימן נ"ט סעיפים ט' עד י"ט
1048 הלימוד היומי י"ט שבט דין ברכות הראיה סימן נ"ט, ס, סעיפים כ' עד ה'
1049 הלימוד היומי כ' שבט דין ברכות הראיה סימן ס' סעיפים ו' עד י"ג