סדר לימוד יומי

הלימוד היומי:

נלמד על

סדר הלימוד:

1277 הלימוד היומי יח אדר א דִּין נֶטַע רְבָעִי ספר מצות הארץ סימן כח - כט
1278 הלימוד היומי יט אדר א שְׁנַת הַשְּׁמִטָּה
1279 הלימוד היומי כ אדר א זיבול ודיור ספר מצות הארץ סימן לה - לו
1280 הלימוד היומי כא אדר א השקאה ספר מצות הארץ סימן לז - לח
1281 הלימוד היומי כב אדר א הָעֲבוֹדוֹת הָאֲחֵרוֹת ספר מצות הארץ סימן לט - מא
1283 הלימוד היומי כג אדר א דִּין סְחוֹרָה בְּפֵרוֹת שְׁבִיעִית ספר מצות הארץ סימן מה
1282 הלימוד היומי כג אדר א דין קדושת שביעית ספר מצות הארץ סימן מב-מד
היום!!! הלימוד היומי כד אדר א דין ביעור ספר מצות הארץ סימן מח
1284 הלימוד היומי כה אדר א בְּאֵלֶּה מִינִים נוֹהֵג דִּין פֵּרוֹת שְׁבִיעִית ספר מצות הארץ סימן מו-מז
1286 הלימוד היומי כו אדר א שביעית בשדה נכרי ובפירותיו ספר מצות הארץ סימן מט -נ