סדר לימוד יומי

הלימוד היומי:

נלמד על

סדר הלימוד:

1124 הלימוד היומי ד אייר מלאכות האסורות בשבת - המשך סימן פ' סעיפים מ"ו עד ס
1125 הלימוד היומי ה אייר מלאכות האסורות בשבת - המשך סימן פ' סעיפים ס"א עד ס"ז
1126 הלימוד היומי ו אייר מלאכות האסורות בשבת - המשך סימן פ' סעיפים ס"ז עד ע"ו
1127 הלימוד היומי ז אייר מלאכות האסורות בשבת - המשך סימן פ' סעיפים ע"ז עד פ"ו
1128 הלימוד היומי ח אייר מלאכות האסורות בשבת - המשך מסימן פ סעיף פז, עד פ"א סעיף ב
1129 הלימוד היומי ט אייר מלאכות האסורות בשבת - המשך מסימן פ"א סעיף ג, עד פ"ב סעיף ב
1130 הלימוד היומי י אייר העברה והוצאה מרשות לרשות סימן פ"ב סעיפים ג עד ח
היום!!! הלימוד היומי י"א אייר המשך דיני הוצאה מרשות לרשות סימן פ"ב סעיף ט, עד סימן פ"ג סעיף ב
1132 הלימוד היומי י"ב אייר דיני הוצאה דרך מלבוש ותכשיט סימן פ"ג סעיף ג, עד סימן פ"ד סעיף ב
1133 הלימוד היומי י"ג אייר אלו דברים מותר להוציא בשבת? סימן פ"ד סעיפים ה' עד טו'