שם המבחן תאריך בחינה הציון שלך
1 מבחן ט אדר – טו אדר 2019-03-19
הכניסה למבחן היא לרשומים בלבד!
להרשמה
2 מבחן טז אדר ב – כב אדר ב 2019-03-23
הכניסה למבחן היא לרשומים בלבד!
להרשמה
3 מבחן כג אדר ב – כט אדר ב 2019-04-02
הכניסה למבחן היא לרשומים בלבד!
להרשמה
4 מבחן א ניסן – ז ניסן 2019-04-11
הכניסה למבחן היא לרשומים בלבד!
להרשמה
5 מבחן ח ניסן – יד ניסן 2019-04-14
הכניסה למבחן היא לרשומים בלבד!
להרשמה
6 מבחן טו ניסן – כא ניסן – ספירת העומר, יום טוב (ב) וחול המועד 2019-04-24
הכניסה למבחן היא לרשומים בלבד!
להרשמה
7 מבחן כב ניסן – כח ניסן – שבת 2019-04-29
הכניסה למבחן היא לרשומים בלבד!
להרשמה
8 מבחן כט ניסן – ה אייר – שבת 2019-05-06
הכניסה למבחן היא לרשומים בלבד!
להרשמה
9 מבחן ו אייר – יב אייר – שבת (5) (פ-פד) 2019-05-12
הכניסה למבחן היא לרשומים בלבד!
להרשמה
10 מבחן כ אייר – כו אייר – שבת (7) (פח-צב) 2019-05-28
הכניסה למבחן היא לרשומים בלבד!
להרשמה