שם המבחן תאריך בחינה הציון שלך
60 מבחן ג' אב – ט' אב (סימן קכב סעיף ז – סימן קכו סעיף ד) 2021-07-18 לכניסה למבחן
59 מבחן כה תמוז – ב אב (סימן קפב סעיף יב – סימן קצא, סימן קכב סעיפים א-ו) 2021-07-10 לכניסה למבחן
58 מבחן יח תמוז – כד תמוז (סימן קעז סעיף ט – סימן קפב סעיף יא) 2021-07-03 לכניסה למבחן
57 מבחן יא תמוז – יז תמוז (סימן קסז סעיף יג – סימן קעז סעיף ח, סימן קכא סעיפים ו-יא) 2021-06-26 לכניסה למבחן
56 מבחן ד תמוז – י תמוז (סימן קסב סעיף ו – סימן קסז סעיף יב) 2021-06-19 לכניסה למבחן
55 מבחן כז סיון – ג תמוז (סימן קנו סעיף א – סימן קסב סעיף ה) 2021-06-14 לכניסה למבחן
54 מבחן כ סיון – כו סיון (סימן קנא סעיף ו – סימן קנה סעיף יב) 2021-06-05 לכניסה למבחן
53 מבחן יג אייר – יט אייר – שבת (6) (סימן פד סעיף ה – סימן פח סעיף ו) 2021-05-02 לכניסה למבחן
52 מבחן ו אייר – יב אייר (סימן פ סעיף סח – סימן פד סעיף ד) 2021-04-24 לכניסה למבחן
51 מבחן כט ניסן – ה אייר (סימן פ סעיף א – סעיף סז) 2021-04-18 לכניסה למבחן