שם המבחן תאריך בחינה הציון שלך
1 מבחן כד תשרי - ל תשרי – סימנים א-ה 2020-10-12 לכניסה למבחן
2 מבחן א מרחשון – ז מרחשון – (סימן ה סעיף יז – סימן ט סעיף יג) 2020-10-21 לכניסה למבחן