שם המבחן תאריך בחינה הציון שלך
38 מבחן ה שבט – יא שבט (סימן נ סעיף יא – סימן נד סעיף ג) 2021-01-20 לכניסה למבחן
37 מבחן כז טבת – ד שבט (סימן מו סעיף מא – סימן נ סעיף י) 2021-01-15 לכניסה למבחן
35 מבחן כ טבת – כו טבת (סימן מד סעיף יד – סימן מו סעיף מ) 2021-01-06 לכניסה למבחן
34 מבחן יג טבת – יט טבת (סימן מ סעיף יד – סימן מד סעיף יג) 2020-12-29 לכניסה למבחן
33 מבחן ו טבת – יב טבת (סימן לו סעיף יא – סימן מ סעיף יג, סימן קכא סעיפים א-ה – הלכות תענית) 2020-12-25 לכניסה למבחן
32 מבחן כא כסלו - כח כסלו (סימן לא סעיף ב - סימן לב סעיף כב, סימן קלט – הלכות חנוכה) 2020-12-12 לכניסה למבחן
31 מבחן יד כסלו - כ כסלו (סימן כו סעיף כב - סימן לא סעיף א) 2020-12-01 לכניסה למבחן
30 מבחן ז כסלו - יג כסלו (סימן כג סעיף טז - סימן כו סעיף כא) 2020-11-27 לכניסה למבחן
29 מבחן כט מרחשון - ו כסלו (סימן יט סעיף ח - סימן כג סעיף טו) 2020-11-20 לכניסה למבחן
28 מבחן כב מרחשון - כח מרחשון (סימן טז סעיף א - סימן יט סעיף ז) 2020-11-13 לכניסה למבחן