שם המבחן תאריך בחינה הציון שלך
55 מבחן כז סיון – ג תמוז (סימן קנו סעיף א – סימן קסב סעיף ה) 2021-06-14 לכניסה למבחן
54 מבחן כ סיון – כו סיון (סימן קנא סעיף ו – סימן קנה סעיף יב) 2021-06-05 לכניסה למבחן
53 מבחן יג אייר – יט אייר – שבת (6) (סימן פד סעיף ה – סימן פח סעיף ו) 2021-05-02 לכניסה למבחן
52 מבחן ו אייר – יב אייר (סימן פ סעיף סח – סימן פד סעיף ד) 2021-04-24 לכניסה למבחן
51 מבחן כט ניסן – ה אייר (סימן פ סעיף א – סעיף סז) 2021-04-18 לכניסה למבחן
49 מבחן כב ניסן – כח ניסן – שבת 2021-04-12 לכניסה למבחן
48 מבחן טו ניסן – כא ניסן – ספירת העומר, יום טוב (ב) וחול המועד 2021-04-04 לכניסה למבחן
47 מבחן ח ניסן – יד ניסן 2021-03-28 לכניסה למבחן
46 מבחן א ניסן – ז ניסן 2021-03-20 לכניסה למבחן
45 מבחן כג אדר ב – כט אדר ב 2021-03-13 לכניסה למבחן