מבחן ג' אב – ט' אב (סימן קכב סעיף ז – סימן קכו סעיף ד)

באילו ימים נאמרה ההמלצה להתחמק מדיון משפטי עם גוי בחודש אב?

אם יכול יתחמק כל החודש, ולפחות מראש חודש עד תשעה באב
אם יכול יתחמק מראש חודש עד ט"ו באב, ולפחות מראש חודש עד תשעה באב
אם יכול יתחמק מראש חודש עד תשעה באב, ולפחות בשבוע שחל בו תשעה באב
אם יכול יתחמק מראש חודש עד ט"ו באב, ולפחות בשבוע שחל בו תשעה באב

האם מותר בתשעת הימים שמראש חודש אב עד תשעה באב [ולמנהג עדות המזרח בשבוע שחל בו תשעה באב] להשתמש במגבות ידים טריות, ובמפות שולחן מכובסות?

אסור, ולכבוד שבת מותר
אסור אפילו לכבוד שבת
מותר
מותר להחליף מגבות ידים, אבל לא להשים מפות מכובסות על השולחן

איך אפשר להתארגן עם תפירת ביגוד לחתונה שתתקיים מיד אחרי תשעה באב?

צריך לסיים הכל לפני ראש חדש
אפשר לתת לגוי לתפור אפילו בתשעת הימים
אפשר לתת לגוי לפני ראש חודש, שיתפור אפילו אחרי ראש חדש
אם נתן לחייט לפני ראש חודש, מותר לו לתפור אחרי ראש חדש, אפילו אם הוא יהודי, ואם החייט גוי, מותר לתת לו לתפור גם אחרי ראש חדש

למי מותר ללבוש בגדי שבת כאשר יש ברית מילה מראש חודש אב עד תשעה באב?

לאבי הבן ולסנדק
לאבי הבן, לסנדק, ולמוהל
לאבי הבן, לסנדק, למוהל, ולאשה שמכניסה את התינוק
לאבי הבן, לסנדק, למוהל ולבני הזוג המכניסים את התינוק

כשיש ברית מילה או פדיון הבן בערב תשעה באב, מתי עושים את הסעודה?

מותר לעשות סעודת מצוה כל היום, אלא שצריך אחר כך לאכול בנוסף סעודה מפסקת באווירה המתאימה
עושים סעודות אלו לפני חצות היום
עדיף לדחות את הסעודה לאחרי תשעה באב
סעודת ברית מילה עושים באותו יום, לכתחילה לפני חצות היום, אבל סעודת פדיון הבן דוחים לאחרי תשעה באב

האם נוהגים דיני תשעה באב גם בין השמשות?

תשעה באב הוא רק מדרבנן, ולכן לא נוהגים דיני תשעה באב אלא מצאת הכוכבים והלאה
אסור לאכול ולשתות גם בבין השמשות, אבל אין חייבים להוריד נעליים עד צאת הכוכבים
כל דיני תשעה באב נוהגים בבין השמשות, אלא אם כן חל תשעה באב במוצאי שבת, שאז דיני תשעה באב מתחילים רק עם צאת השבת
כל דיני תשעה באב נוהגים בבין השמשות, אפילו אם חל תשעה באב במוצאי שבת, מלבד איסור נעילת נעליים שבשבת אינו נוהג בין השמשות

באילו תפילות בתשעה באב מוסיפים בתפילת שמונה עשרה את "נחם"?

בכל התפילות
רק בערבית ובשחרית
רק במנחה
בתפילת הלחש רק במנחה, ובחזרת השליח ציבור גם בשחרית

מה היא קריאת התורה בבוקר של תשעה באב?

כמו בתענית ציבור – ויחל משה...
התוכחה שבפרשת בחוקותי – ואם לא תשמעו לי...
נבואת הגלות שבפרשת ואתחנן – כי תוליד בנים...
סיפור המרגלים ובכיית החינם של עם ישראל – עד אנא ינאצוני העם הזה...

מה מותר ללמוד בתשעה באב?

רק אגדות החורבן והלכות תשעה באב
אגדות החורבן, הלכות תשעה באב, והלכות אבלות
אגדות החורבן, הלכות תשעה באב והלכות אבלות, וחלקים עצובים שבתנ"ך, כמו ספר איוב ורוב ספר ירמיהו
עד חצות היום מותר ללמוד את מה שהוזכר בתשובה האחרונה, ואחר כך מותר ללמוד הכל

האם נשים בהריון, מניקות, יולדות [עד שלושים יום אחרי הלידה], וחולים [שאין בהם סכנה] צריכים לצום בתשעה באב [יום שלם]?

נשים בהריון ומניקות צריכות לצום, יולדות וחולים אינם צריכים לצום
נשים בהריון, מניקות, וחולים, צריכים לצום, ואם הם רואים שהצום קשה להם, יכולים לאכול, יולדות אינן צריכות לצום
כל אלו אינם צריכים לצום, ויש להם לצום מספר שעות בלבד
חולים צריכים לצום, נשים בהריון, מניקות ויולדות אינן צריכות לצום

איך מבשלים בתשעה באב ומדיחים מאכלים, כאשר אסור לרחוץ את הידים?

בשביל עבודה במטבח צריך ללבוש כפפות
אסור להדיח מאכלים בתשעה באב אפילו עם כפפות, שמא יירטבו הידים
מותר לעבוד במטבח כרגיל, כולל הדחת מאכלים, אפילו אם הידים נרטבות
בשעת הדחק, כגון לצורך ילדים או חולים, מותר להדיח מאכלים בתשעה באב, אבל לצורך אכילת מוצאי הצום מותר רק אחרי שקיעת החמה

אילו נעליים אסור לנעול בתשעה באב?

כל נעל שמגנה על הרגל בדומה לנעלי עור
כל נעל העשויה כולה מעור
כל נעל שחלק ממנה עשוי מעור, אפילו הסוליה בלבד
בזמננו מעיקר הדין מותר לנעול כל נעל, אבל המנהג שלא לנעול נעל שחלק ממנה עשוי מעור

איזו מלאכה אסורה בתשעה באב?

כל מלאכה שיש בה שיהוי
כל מלאכת אומן
כל מלאכה שמרוויחים עליה כסף
מצד הדין אין מלאכה אסורה בתשעה באב, ולכן אחרי חצות נוהגים לעשות מלאכה, ובבוקר נוהגים להימנע ממלאכות מסוימות

מתי היו עושים ברית מילה בתשעה באב בזמן הקיצור שולחן ערוך?

לא עושים, אלא דוחים את ברית המילה לי' באב
עושים אחרי חצות
עושים אחרי שסיימו לומר את הקינות
עושים מיד אחרי קריאת התורה

מתי נשרף בית המקדש?

מתשעה באב בבוקר עד אמצע ליל י' באב
מתחילת ליל תשעה באב עד תחילת ליל י' באב
מתשעה באב לקראת הערב עד י' באב בערב
משבעה באב בבוקר עד י' באב בצהריים

כשחל תשעה באב ביום ראשון, או שחל בשבת ונדחה לראשון, האם מותר לאכול בשר ולשתות יין בשבת?

מותר ללא הגבלה
מותר בסעודה ראשונה ושנייה, אבל לא בסעודה שלישית
אם תשעה באב חל ביום ראשון מותר גם בסעודה שלישית, ואם תשעה באב חל בשבת ונדחה ליום ראשון מותר רק בסעודה ראשונה ושנייה
אם תשעה באב חל ביום ראשון מותר בסעודה ראשונה ושנייה, ולא בסעודה שלישית, ואם תשעה באב חל בשבת, אסור בכל הסעודות לאכול בשר ולשתות יין, חוץ מהיין של הקידוש

האם יש מנהגים מיוחדים בתפילת שבת כשתשעה באב חל ביום ראשון, או נדחה לראשון?

אין אומרים פרקי אבות אחרי תפילת מנחה, גם בקהילות שנהוג שאומרים פרקי אבות בכל שבתות הקיץ
אין אומרים צדקתך בתפילת המנחה
שתי התשובות נכונות
שתי התשובות שגויות

עד מתי נהגו האשכנזים להימנע מאכילת בשר ושתיית יין?

כל ליל י' אב, ואם תשעה באב נדחה, כל ליל י"א אב
עד חצות יום של י' אב, ואם תשעה באב נדחה כל ליל י"א אב
כל יום י' אב, ואין הבדל בין אם תשעה באב נדחה לבין שאינו נדחה
כל יום י' אב, ואם תשעה באב נדחה, כל ליל י"א אב

מה תיקנו חכמים לעשות זכר לחורבן?

להשאיר אמה על אמה בבית בלי סיוד
שלא תתקשט אשה בכל תכשיטיה בבת אחת
שלא לעשות סעודה מושלמת שלא חסר בה כלום
כל התשובות נכונות

האם מותר להשתתף באירועי שמחה ללא תוכן, כגון ללכת להופעה בקרקס?

לא רצוי, אבל מותר
רק אם מארגני האירוע הם יהודים
אם המארגנים יהודים, לא רצוי אבל מותר, ואם הם גוים אסור מן הדין
אסור בכל מקרה