מבחן ד תמוז – י תמוז (סימן קסב סעיף ו – סימן קסז סעיף יב)

מדוע יש צורך באשה אחרת (בלנית) שתהיה נוכחת בשעת הטבילה?

להזכיר לה לנקות את כל חלקי הגוף שהיא עלולה לפספס
להזכיר לה להוריד איפור, עדשות מגע, ועוד
לוודא שכל השערות מתחת למים בשעת הטבילה
לברר אם ספירת שבעת הימים הנקיים והבדיקות והחפיפה נעשו כראוי

נשים [אשכנזיות, ורבות מבנות עדות המזרח] שמברכות על הטבילה בתוך המקווה, איך יכולות לברך בעירום?

אינן מסתכלות לתוך המים בשעת הברכה
מכסות את ערוותן במטפחת, או חובקות את זרועותיהן על גופן בשעת הברכה
משתדלות להעכיר את המים ברגליהן, אם הדבר מתאפשר
כל התשובות נכונות

האם על מי המקוה ביום חול להיות חמים או קרים?

קרים וודאי בסדר, חמים מחלוקת, ותלוי במנהג שבאותו מקום
ביום חול אין הבדל, ורק בשבת יש מחמירים שלא לטבול בחמים
עדיף חמים, ובמקום הצורך מותר לכתחילה לטבול בקרים
הכי טוב פושרים, אבל במקום הצורך אפשר חמים או קרים

מה הבעיה לטבול בנהרות?

אסור לטבול לכתחילה במי גשם, אלא רק בבור מים שמחובר למי גשם
צריך לטבול או במי גשם, או במי מעיין, אבל לא בתערובת של שניהם
מי הגשם שבנהרות אינם יציבים, שלפעמים הנהר מתרחב בגלל הגשם ולפעמים לא
רק מי מעיין כשרים לטבילה בעודם זורמים, אבל מי גשם כשרים רק כשהם עומדים

מתי מברכים את ברכת "להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"?

כשעושים ברית מילה לגר
כאשר ילד נולד מהול, ורק מטיפים ממנו דם ברית
מיד לאחר ברכת "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על המילה", לפני חיתוך הערלה
אבי הבן מברך מיד לאחר שהמוהל חותך את הערלה, לפני ה"פריעה"

האם בשעת ברית מילה עומדים או יושבים?

המוהל ואבי הבן עומדים, ושאר העם יותר נכון שיישבו, אם הברית נערך במקום שיש אפשרות לשבת
ביום חול עומדים, ובשבת וביום טוב המוהל ואבי הבן עומדים, ושאר העם יושבים לכתחילה
כולם נוהגים לעמוד, מלבד הסנדק שיושב
כל אחד יעשה כרצונו, מלבד המוהל שצריך לעמוד, והסנדק שצריך לשבת

האם צריך למול תינוק שמת לפני שהספיקו למול אותו?

מלים אותו לפני הקבורה
אם מת לפני היום השמיני אין מלים אותו, ואם מת מהיום השמיני והלאה מלים אותו לפני הקבורה
אם מת מהיום השמיני והלאה, חייבים למול אותו לפני הקבורה, ואם מת לפני כן, נוהגים למול אותו, אבל אין חובה
אם מת מהיום השמיני והלאה, מלים אותו לפני הקבורה, ואם מת קודם לכן, מעכבים את הקבורה, ושומרים אותו בקירור עד ליום השמיני ללידה, ומלים אותו ביום השמיני לפני הקבורה

בכור שנולד בחצות הלילה שבין רביעי לחמישי, ליל כ"ג סיון, מתי פודים אותו?

ביום שישי, כ"ב תמוז, שהוא היום השלושים מהלידה, כאשר מחשיבים את יום הלידה ואת יום הפדיון
בשבת, כ"ג תמוז, ביום השלושים ואחד ללידה, ופודים אותו בחפצים ששוים חמש סלעים, שאי אפשר בשבת לפדות במטבעות
במוצאי שבת, ליל כ"ד תמוז, כיון שמן הדין היה ראוי לפדותו בשבת, ואין פודים בשבת
ביום ראשון, כ"ד תמוז, אחרי שעברו שלושים ואחד ימים שלמים מהלידה

מה עושים, אם ביום הפדיון האב נמצא במרחק רב מהתינוק?

אפשר שהאם או אדם אחר יפדה את התינוק שלא בנוכחות האב
אפשר שהאב יפדה את התינוק במקום שהותו, שלא בנוכחות התינוק
ממתינים עם הפדיון, עד שהאב חוזר הביתה
אפשר לבחור באחת האופציות המוזכרות

בת כהן או בת לוי שילדו בן בכור, האם הוא חייב בפדיון?

הכל תלוי בכך אם האב כהן או לוי, ואין משמעות לכהונה או ללוייה של האם
בת כהן, בנה פטור מפדיון, אבל בת לוי לא
בת לוי, בנה פטור מפדיון, אפילו אם היא נשואה לגוי, אבל בת כהן, בנה פטור רק במצב שהיא בעצמה ראויה להינשא לכהן [אם בעלה ימות]
שניהם פטורים מפדיון, בכל מצב

האם טוב להביא ילדים לבית הכנסת?

יש להביאם מיד כשיודעים לענות אמן, כדי שיהיה להם חלק לעולם הבא
יש להביאם לבית הכנסת, מגיל 6-7 ומעלה, כדי שיתחנכו להגיע לבית הכנסת, וירגישו שם בבית
אין להביא ילדים לבית הכנסת, אלא אם יכולים לשבת בשקט ולהתפלל ו/או לענות אמן, בלי להתרוצץ ולהשתולל
עדיף שלא להביא ילדים לבית הכנסת כלל, אפילו אם יכולים לשבת בשקט, כי התנהגות ילדים אינה צפויה, ורק כשלושה חדשים לפני הבר מצוה יש להביאם

האם מותר לתת לילד לטלטל בשבת חפץ עבור אדם גדול, במקום שאין עירוב?

רק אם עדיין לא הגיע לגיל חינוך
רק אם הוא לצורך מצוה, כגון להביא סידור או ספר תורה לבית הכנסת
רק אם עדיין לא הגיע לגיל חינוך, והוא גם לצורך מצוה
אסור

האם מותר לאפשר לתינוק לינוק מאשה שאינה יהודיה?

אין סיבה שלא, תינוק אינו חייב במצוות, וגם אינו בגיל שצריך לחנך אותו
אין סיבה שלא, חלב יהודיה אינו כשר יותר מחלב של אינה יהודיה
אמנם מותר מן הדין, אבל כדאי להימנע מזה, כדי שלא לגרום לילד מזג רע
רק במקרה שיש סכנה, שהתינוק רעב ואין חלב של יהודיה או תחליף, מותר לתת לו חלב של אינה יהודיה

האם אמורים ללמד ילדים גם בשבת?

לא, שבת אמור להיות יום מנוחה לילד
בשבת אמורים לחזור על החומר שלמדו במשך השבוע, אבל לא ללמוד חומר חדש
אמורים בעקרון לקיים בשבת לימודים רגילים, כמו ביום חול
אין בזה הנחיות מיוחדות

מה המשמעות ביהדות לחתול שחור שחוצה את הדרך בדיוק כשיוצאים מהבית?

שעסקים שייעשו באותו היום לא יצליחו
תלוי אם זה קורה בשבת או ביום חול
אין לכך שום משמעות, והנוהגים לייחס לכך משמעות שלילית יחזיקו במנהגם
אסור לייחס לכך משמעות

האם ראוי להקפיד שלא לקיים נישואין אלא בתחילת החודש?

חשוב מאד להקפיד על כך, כי נישואין שמתקיימים בסוף החודש הם בסיכון גבוה להתפרק
ראוי להיזהר לכתחילה, לקיים נישואין בתחילת החודש, ונכון לדחות את החתונה בחודש חודשיים לצורך זה, אך בתנאי שלא יצטרכו בגלל זה לעשות חופת נידה
אין דוחים חתונה בשביל זה, ובוודאי שלא עושים חופת נידה. אלא שאם יש שתי אופציות, יש להשתדל לקבוע בתחילת החודש
אסור להתייחס לזה בכלל, והנוהגים כן צריכים לבטל את מנהגם, שנאמר 'לא תנחשו ולא תעוננו'.

האם מותר להסתכל על קוסם שעושה להטוטים שונים באחיזת העיניים וזריזות הידים?

אסור
מותר להסתכל, אבל אסור להזמין אותו
מותר במקום מצוה, כגון שמחת חתן וכלה, או לפורים
מותר להסתכל על קוסם גוי, אבל לא על קוסם יהודי

האם מותר לקנות שרשרת זהב שיש בה תליון של צלב?

מותר
מותר אם מתכנן להתיכו מיד
מותר רק אם הגוי שבר אותו לפני המכירה
אסור

האם מותר להיכנס לכנסיה יפה לשם תיירות, כדי להנות מהיופי של המקום?

מותר
מותר להיכנס, אבל אסור להנות מהיופי שבמקום
אסור להיכנס, אבל יכול לעמוד ליד הפתח ולהציץ פנימה
צריך להתרחק ארבע אמות מהכנסיה, ואסור להנות מיופיה

מה נלמד מהפסוק 'ושם אלהים אחרים לא תזכירו'?

שלא להישבע בשם עבודה זרה
שלא יזכיר את שמות ימות השבוע בלועזית
שלא ללמד על אלילים של תרבויות שונות
שלא לשלב בשיחה שם של עבודה זרה, אפילו כנקודת ציון דרך