מבחן כז סיון – ג תמוז (סימן קנו סעיף א – סימן קסב סעיף ה)

אשה שראתה דם בלילה, כמה שעות לאחר תשמיש, מה דינה?

צריכה לבדוק את עצמה לפני ואחרי תשמיש בפעם הבאה שתשמש
אם התופעה תחזור על עצמה עוד פעמיים, תיאסר לבעלה, ותצטרך להתגרש
דם שמופיע בעקבות תשמיש אינו דם ווסת ואינו אוסר את האשה
שתי התשובות הראשונות נכונות

איזו אשה צריכה להכין את עצמה לנישואין על ידי ספירת שבעה ימים נקיים?

כל אשה
כל אשה, חוץ ממחזיר גרושתו
כל אשה, חוץ מזקנה שכבר פסקה לראות
כל אשה, חוץ מזקנה שכבר פסקה לראות, וילדה שעדיין לא הגיע זמנה לראות

מה הדין במקרה שבשעת החופה האשה היתה נידה?

אין תוקף לחופה, וצריך לחזור על הטקס אחרי שתיטהר, בלי ברכות האירוסין
החופה תקפה בדיעבד, אבל אסור לחתן ולכלה להתייחד אחרי החופה, וצריכים ביום ובלילה שיהיו איתם ילדים שישמרו שלא יתייחדו, עד שתיטהר
אסור להם להתייחד בלילות, אבל ביום אין בעיה, וגם בלילה, רק אם החתן הוא בחור שמעולם לא היה נשוי
לכתחילה משתדלים שזה לא יקרה, אבל בדיעבד אין הבדל בין חופת נידה לחופה רגילה

האם מותר לחתן לבא על אשתו ביאה ראשונה בליל שבת, אם התייחדו כבר לפני שבת?

אסור
בתולה אסור, בעולה מותר
גם בתולה, אם כבר עברה את גיל עשרים, מותר, כיון שלרוב לא נוצר דימום
מותר

מתי יולדת יכולה לטבול?

אחרי שתספור שבעה ימים נקיים
שבוע לאחר לידת זכר, או שבועיים אחרי לידת נקבה, בתנאי שספרה שבעה ימים נקיים
שבוע לאחר לידת זכר, או שבועיים אחרי לידת נקבה, יכולה להתחיל לספור שבעה ימים נקיים, ולטבול אחר כך
גם לאחר שבעה ימים נקיים, אין לה לטבול לפני ארבעים יום לאחר לידת זכר, ושמונים יום לאחר לידת נקבה

אשה שהפילה, מתי יכולה לטבול?

אינה צריכה טבילה, אלא אם כן היה דימום עם ההפלה
אחרי שבעה ימים נקיים
כמו אחרי לידת נקבה
אם ההריון צעיר [פחות מארבעים יום אחרי הקליטה], יכולה לטבול אחרי שבעה ימים נקיים, ואם לא, טובלת כמו אחרי לידת נקבה

מה המשמעות של 'שבעה ימים נקיים'?

שלא יהיה לאשה בימים אלו דימום
שלא יימצאו כתמים על הסדין או על הבגדים בימים אלו
שתבדוק את עצמה מדי יום בדיקה פנימית, כדי לוודא שאין שאריות של דם
כל התשובות נכונות

האם אפשר לעשות הפסק טהרה אחרי שהציבור התפללו ערבית, אם התפללו מבעוד יום, ועדיין לא שקעה החמה?

אי אפשר
אפשר, אלא אם היא בעצמה התפללה ערבית
לכתחילה יש להפסיק בטהרה לפני תפילת הציבור, ובדיעבד אפשר, אלא אם היא בעצמה התפללה ערבית
אפשר, כיון שאסור להתפלל ערבית לפני שקיעת החמה, אין משמעות לתפילה זו

כמה בדיקות צריך לעשות בשבעה נקיים [מלבד הפסק הטהרה]?

כל יום פעמיים, אחת בבוקר ואחת בערב
לכתחילה פעמיים ביום, ובדיעבד די בבדיקה אחת ביום
לכתחילה פעמיים ביום, ובדיעבד די בבדיקה אחת ביום ראשון ובדיקה אחת ביום שביעי
לכתחילה פעמיים ביום, ובדיעבד די בבדיקה אחת ביום ראשון או ביום שביעי

אשה שמצאה כתם בתוך שבעה נקיים, או שמצאה דם על עד הבדיקה, מתי יכולה לעשות הפסק טהרה?

באותו יום
צריכה להמתין עד היום הרביעי
צריכה להמתין עד היום החמישי
אם מצאה דם על העד, צריכה להמתין עד היום החמישי, ואם מצאה רק כתם, יכולה להפסיק בטהרה מיד

מתי ראוי לכתחילה לעשות חפיפה?

ביום השביעי של שבעת הימים הנקיים, מחצות היום והלאה
ראוי להתחיל ביום השביעי, ולסיים סמוך לטבילה
בשלב כלשהו בליל הטבילה, אפילו אם תטבול כמה שעות אחר כך
בליל הטבילה, סמוך לטבילה

אשה שאין לה אפשרות לעשות חפיפה בביתה, ועושה זאת במקווה, כשטובלת בליל שבת, מתי תדליק נרות?

תטבול מבעוד יום, ותחזור הביתה לאחר הטבילה כדי להדליק נרות, ותתאם עם בעלה שלא יהיה בבית באותו זמן, וייפגשו רק אחרי צאת הכוכבים
תחזור הביתה בין החפיפה לטבילה כדי להדליק נרות, ואם אי אפשר, ידליק הבעל, ואם גם זה אי אפשר, תדליק נרות לפני שתצא מהבית, ותעשה תנאי שעדיין אינה מקבלת שבת
תחזור הביתה בין החפיפה לטבילה, ואם אי אפשר, תדליק נרות לפני שתצא מהבית ותעשה תנאי שעדיין אינה מקבלת שבת, ואם גם זה אי אפשר, כי עדיין לא הגיע זמן הדלקת נרות, ידליק הבעל
תדליק נרות לפני שתצא מהבית, ותעשה תנאי שאינה מקבלת שבת עדיין, ואם אי אפשרתחזור הביתה בין החפיפה לטבילה כדי להדליק נרות, ואם גם זה אי אפשר, ידליק הבעל

האם בשעת טבילה המים צריכים להיכנס לתוך הפה

בוודאי
אין צריך, ולכן בדיעבד אם שכחה לצחצח שיניים והיה עליהם או ביניהם לכלוך, עלתה לה הטבילה
אין צריך, ולמרות זאת אם יש לכלוך בין השיניים הטבילה פסולה
צריך להשאיר את הפה פתוח מעט כדי שהמים יוכלו להיכנס, אבל אין צורך שכל הפה יתמלא במים

האם איפור חוצץ בטבילה?

כל איפור חוצץ
איפור קבוע אינו חוצץ, איפור רגיל חוצץ
איפור מן הדין אינו חוצץ כיון שהוא לנוי [אבל נוהגים להוריד]
איפור חוצץ, אם היא מקפידה להוריד אותו בערב

איזה מאכלים אין לאכול בין החפיפה לטבילה?

בשר, חוץ מבשבת
בשר, אפילו בשבת
כל מאכל
אין חובה להימנע, אבל מנהג יפה שלא לאכול בשר

אשה שפוחדת לטבול, האם הבלנית יכולה להחזיק אותה בשעת הטבילה?

לא
כן, אם תרטיב ידיה קודם, או תחזיק בה אחיזה רופפת
כן, אם תרטיב ידיה קודם, וגם תחזיק בה אחיזה רופפת
כן, כיון שהוא שעת הדחק, וההסתייגויות של צורת האחיזה נאמרו על מקרים שבהם אין נחיצות להחזיק בה

האם צריך לטבול עם עיניים פתוחות או סגורות?

פתוחות לגמרי
פתוחות מעט
סגורות סגירה רופפת
סגורות חזק

האם לכלוך של אף חוצץ בטבילה?

כן, וצריכה לרחוץ במים חמים המעלים אידים מספיק זמן, שהנזלת שבמקומות הפנימיים של האף תהפוך לנוזלית, ויהיה אפשר להוציא אותה
לכלוך בחלק הפנימי של האף חוצץ רק אם הוא מוצק ודבוק, אבל ברגע שהפך לנוזלי שוב אינו חוצץ ואין צריך להוציאו
לכלוך באף חוצץ רק עד המקום שאפשר להגיע אליו באצבע
לכלוך באף חוצץ רק בשפת האף, מבחוץ או מבפנים, אבל מה שבעומק בתוך האף אינו חוצץ

איזו אשה יכולה לכתחילה לטבול ביום?

אשה שטובלת ביום השמיני לנקיים
אשה שלא תיפגש עם בעלה עד הלילה
כלה שטובלת לפני החופה ביום השמיני לנקיים
כל כלה שטובלת לפני החופה

למה אין לאשה לטבול במעיין או בים במקום שיש חשש שיראו אותה טובלת?

מפני שהילדים נפגמים, אם גבר זר ראה אותה מיד אחרי הטבילה
כדי שלא תילחץ ותוכל לטבול כראוי
שלא להכשיל גברים בהסתכלות
מפני שאשה שמתפשטת במקום שיכולים לראות אותה, נחשבת כפרוצה, ומצוה לגרשה