מבחן כ סיון – כו סיון (סימן קנא סעיף ו – סימן קנה סעיף יב)

עם מי מותר לאיש להתייחד?

עם אשה שבעלה בעיר
עם שתי נשים
עם קרובות משפחה כגון דודתו או גיסתו, אפילו אם אין בעלה בעיר
כל התשובות נכונות

מאיזה גיל יש להיזהר שגבר לא יתייחד עם ילדה ואשה לא תתייחד עם ילד?

ילד מגיל 13, ילדה מגיל 12
ילד מגיל 12, ילדה מגיל 11
ילד מגיל 8, ילדה מגיל 5
ילד מגיל 9, ילדה מגיל 3

איזו קרובת משפחה מותר לגבר לחבק או לנשק?

אם, בת, אחות
אם, בת
אם, בת, ואחות או דודה אם היא מבוגרת ממנו
אם בלבד, ובת עד שתגיע לגיל 11

מה הבעיה בריקודים מעורבים?

אסור לבן ולבת שאינם נשואים יחד לגעת זה בזו בדרך חיבה, כיון שהבת מן הסתם טמאה בטומאת נדה
הדבר עלול לגרום הוצאת זרע לבטלה
אסור לגברים לראות נשים רוקדות
שתי התשובות הראשונות נכונות

האם מותר לגרוש וגרושתו לגור באותו רחוב?

רק באותו חצר אסור, אלא אם כן הוא כהן, או שהיא נישאת לאחר
גם באותו חצר אסור רק אם הוא כהן
גם באותו חצר אסור רק אם הוא כהן, או שהיא נישאת לאחר, אפילו אם עכשיו היא שוב גרושה או אלמנה
גם באותו חצר אסור רק אם הוא כהן, או שהיא נשואה לאחר כעת

כיצד אשה הופכת לנדה?

כשיצא מרחמה דם בגודל של גריס לכל הפחות
כשיצא מרחמה דם בכמות כלשהי
בזמן שהיא אמורה לקבל מחזור, היא נטמאת בדם בכמות כלשהי, ובין המחזורים רק אם יצא ממנו דם בגודל של גריס לכל הפחות
התשובה האחרונה נכונה, במקרים שבהם הדם יצא מסיבה חיצונית, אבל אם הדם יצא בצורה טבעית, היא טמאה גם בכמות כלשהי, אפילו בין המחזורים

באיזה אופן מותר לאדם לאכול עם אשתו נידה?

אם אינם אוכלים מאותו צלחת, אין שום בעיה
אם רגילים לאכול מתוך אותה צלחת, די בכך שהם אוכלים מצלחות שונות, אבל אם תמיד אוכלים מצלחות נפרדות, צריכים להניח ביניהם חפץ שאינו רגיל להיות שם
התשובה הקודמת נכונה, אבל יש אפשרות נוספת, שהיא תשב במקום אחר ממה שהיא רגילה
יש אפשרות נוספת, שהיא תלבש בגד מיוחד, שהיא לובשת רק כאשר היא נידה, לתזכורת

האם מותר לבעל להסתכל על אשתו כשהיא נדה?

לא
רק אם אינו נהנה בכך
רק במקומות גלוים, אבל לא במקומות שמכוסים בדרך כלל, וגם במקומות גלוים רק אם אינו נהנה בכך
במקומות גלוים מותר להסתכל ולהנות, ובמקומות מכוסים אסור להסתכל בכלל

האם הבעל והאשה יכולים להיעזר זה בזו וזו בזה, למשל לתמוך אחד בשני, כאשר אחד מהם חולה והיא נידה?

כן, בתנאי שאינם נוגעים זה בזו
כן, אבל רק אם אי אפשר למצוא אדם אחר שיעשה זאת
כן, אבל רק אם אי אפשר למצוא אדם אחר שיעשה זאת, וגם אז רק בתנאי שאינם נוגעים זה בזו
אם הבעל חולה, התשובה הראשונה נכונה, ואם האשה חולה, התשובה האחרונה נכונה

עד מתי נוהגות כל ההרחקות ביניהם?

עד שהאשה תטבול
עד שיגיע הלילה שבו האשה יכולה לטבול, אפילו אם עדיין לא טבלה
עד סוף היום השביעי מתחילת המחזור
עד שתתחיל לספור שבעה ימים נקיים

מהו ווסת?

כינוי לדימום החודשי של האשה
כל טיפת דם שגורם לאשה להיטמא, נקרא ווסת
מחזוריות קבועה, שבה דימום חוזר על עצמו
מספר הימים שלפי הרגילות של האשה הדימום נמשך

מהו ווסת הגוף?

דימום שמלווה בתופעה פיזיולוגית, כמו ריבוי התעטשויות, כאבי ראש, כאבי בטן וכדומה
כאשר האשה יכולה לחזות מראש שיופיע דימום, על סמך תופעה פיזיולוגית חריגה, שעל פי נסיונה מקדים את הדימום
דימום שמורגש כבר כשהדם עדיין בתוך הגוף
כאשר נמצא הדם על גוף האשה

האם ראוי שאשה תבדוק את עצמה בדיקה פנימית, לפני או אחרי קיום ייחסי אישות, בידיעת בעלה?

רק לפני
רק אחרי
לא לפני ולא אחרי, אלא אם כן אין לה מחזוריות קבועה לדימום
לא לפני ולא אחרי, אפילו אם אין לה מחזוריות קבועה

אשה שלפי נסיונה אמורה לקבל מחזור בשעה 10 בבוקר, ממתי על בעלה לפרוש ממנה?

משעה 9:30
מתחילת הבוקר
מתחילת הלילה שלפני כן
לכתחילה מתחילת הלילה, ובמקום צורך אפשר להקל שלא לפרוש עד הבוקר

מהי עונה בינונית?

קיום יחסי אישות פעם בשבוע
האורך הממוצע של המרווח שבין המחזורים של האשה
שלושים יום אחרי המחזור הקודם, באשה שאין לה מחזוריות קבועה
שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה

אשה שראתה דם בא' באייר, ובכ"ה באייר, מתי צריכה לחשוש שתראה שוב?

בא' בסיון
בכ"ה בסיון
בכ' בסיון
כל התשובות נכונות

אשה שרגילה לראות דם כל עשרים וחמשה ימים, ועבר היום העשרים וחמשה ולא ראתה, ובמקום זה ראתה ביום העשרים ושמונה, מתי צריכה לחשוש שתראה שוב?

ביום העשרים וחמשה מהיום שהיתה אמורה לראות
ביום העשרים וחמשה מהיום שראתה בו בפועל
ביום העשרים ושמונה מהיות שבו ראתה
שתי התשובות האחרונות נכונות

איך נעקר ווסת קבוע?

אם לא הרגישה האשה בדימום במשך שלוש מחזורים
אם האשה יודעת בוודאות גמורה שלא היה לה שום דימום אפילו הקל ביותר במשך שלושת מחזורים
אם האשה יודעת בוודאות גמורה, שלא היה לה שום דימום ביום שהיה אמור להיות לה לפי נסיונה, במשך שלושה חודשים
ברגע שאשה יודעת בוודאות שהיא נכנסה להריון

אשה שעבר הזמן שבו היתה אמורה לפי נסיונה ארוך הטווח לקבל מחזור, והיא לא ראתה שום דימום, האם מותרת לבעלה למחרת?

כן
רק לאחר שתבדוק בדיקה פנימית
רק לאחר שתבדוק בדיקה פנימית, ובתנאי שלא התרחצה מאז
רק אם בשעה שהיתה אמורה לקבל מחזור בדקה בדיקה פנימית

האם אשה בהריון צריכה לפרוש מבעלה ביום שלפי החשבון היתה אמורה לקבל מחזור, לולא היתה בהריון, אם יש לה ווסת קבוע?

לא
רק בחודש הראשון
רק עד שיתברר לה בוודאות גמורה שהיא בהריון
רק בשלושת החודשים הראשונים