מבחן כט ניסן – ה אייר (סימן פ סעיף א – סעיף סז)

האם מותר בשבת לפתוח או לסגור דלת או חלון שהם קרובים לנר שדולק?

דלת מותר, חלון אסור
לפתוח אסור, לסגור מותר
דלת אסור לפתוח, חלון אסור גם לסגור
דלת מותר אפילו לפתוח, וחלון אסור לפתוח אבל מותר לסגור

מלח או סוכר, שעברו תהליך של בישול תוך כדי הייצור, האם מותר לתתם בשבת בכלי ראשון שהוסר מן האש?

מותר, שאין בישול אחר בישול ביבש
אסור, כיון שהם נמסים הם נחשבים כדבר לח, שיש בו בישול אחר בישול
יש מקילים, אבל המחמיר תבוא עליו ברכה, ובמקום הצורך יש להקל
התשובה האחרונה נכונה בסוכר, אבל במלח אין להחמיר

האם מותר בשבת לעטוף סיר חם בשמיכות, כדי שחומו יישמר?

רק אם התבשיל מבושל כל צרכו
רק אם המשך הבישול יזיק לתבשיל [מצטמק ורע לו]
אסור
מותר

אם גוי הביא ליהודי בשבת פירות במתנה, מה דינם?

אם יש לחשוש שנתלשו היום, אסורים בטלטול, ואם לאו, אסורים רק באכילה
אם יש לחשוש שנתלשו היום, אסורים בטלטול, ואם לאו, מותרים אפילו באכילה
אסורים בשבת בכל מקרה אפילו בטלטול, גזירה משום פירות שנתלשו בשבת
מאחר ואין לגוי איסור לתלוש פירות בשבת, מותרים אפילו באכילה בשבת בכל מקרה, אלא אם כן ידוע שתלשם הגוי במיוחד לצורך היהודי

פירות שנשפכו מכלי בחצר או בבית בשבת, האם מותר לאוספם בחזרה לתוך הכלי?

אם נשפכו במקום אחד מותר, ואם התפזרו ויש טרחה באיסופם, אסור.
אם נשפכו בבית מותר לאספם, ואם נשפכו בחצר רק אם לא התפזרו, שאם אוספם בחצר עובר משום מלאכת מעמר
בחצר מותר לאספם אפילו אם התפזרו, כדי שלא יתקלקלו, אבל בבית אסור לאספם אלא אם נשפכו במקום אחד
אין בזה שום איסור

האם מותר בשבת להמיס קרח?

למה לא?
לרסק בידים אסור, אבל אפשר לשים קוביות קרח לתוך משקה, אף שהם נמסים
אסור לגרום בשום צורה לקרח שיימס בשבת, אבל מותר לשבור קרח כדי להגיע למים שמתחתיו
אסור אפילו לשבור קרח כדי להגיע למים שמתחתיו

איך מותר בשבת לברור אוכל ופסולת מעורבבים?

צריך שהברירה תיעשה ידנית, וסמוך לסעודה
צריך להקפיד לברור דוקא אוכל מתוך הפסולת ולא להיפך
צריך להקפיד על שלושת התנאים הנזכרים [ידני, סמוך לסעודה, אוכל מתוך פסולת]
צריך שהברירה תיעשה ידנית, ובנוסף צריך שיתקיים אחד משני התנאים הנוספים

משקה שאי אפשר לשתותו בלא סינון, האם מותר לסננו בשבת דרך בגד או חתיכת בד?

מים אסור [משום מלאכת מלבן], שאר משקים מותר
מותר רק אם שותה ישירות דרך הבד, אבל לא אם מסנן לתוך כלי
מותר רק שאר משקים, ורק אם שותה ישירות דרך הבד, אבל מים אפילו בדרך זו מותר רק בשעת הדחק
אפילו בשעת הדחק, מותר לשתות מים דרך הבד רק אם מדובר בחתיכת בד שלא מפריע לו שיהיה רטוב, אבל לא בבגד שהוא לבוש, שמא יסחוט

האם מותר לחתוך בצלים או ירקות לסלט בשבת?

בצלים מותר רק בסמוך לסעודה, שאר ירקות מותר לחתוך מראש
בצלים מותר לחתוך לחתיכות דקות מאד סמוך לסעודה, שאר ירקות אפילו סמוך לסעודה מותר רק לחתיכות קצת יותר גדולות ממה שהוא רגיל
אין הבדל בין בצלים לשאר ירקות, ושניהם מותר לחתוך רק סמוך לסעודה, ולא לחתיכות דקות מאד
אין הבדל בין בצלים לשאר ירקות, ושניהם מותר לחתוך לחתיכות דקות מאד רק סמוך לסעודה, ולחתיכות גדולות יותר מותר גם רחוק מהסעודה

האם מותר להדיח כלים בשבת?

רק כלים שיצטרכו להם בשבת
רק בסמוך לסעודה
רק במים קרים
יש יותר מתשובה אחת נכונה

למה יש להיזהר בשבת שלא לאכול בגינה?

שמא ישכח שהוא שבת, וישקה את הצמחים
מפני שאסור לטלטל חפצים בגינה, ולכן רק במקום שאין עירוב צריך להיזהר שלא לאכול בגינה
שמא יישפך לו מים בטעות, ובכך ישקה את הצמחים
שתי התשובות האחרונות נכונות

האם מותר לבת להסתרק ולקלוע צמה בשבת?

אסור לקלוע ומותר להסתרק
אסור להסתרק אם יש חשש שייתלשו שערות במהלך הסירוק, ומותר לקלוע
שניהם אסורים
לקלוע אסור, ולסרק אסור אם ברור שייתלשו שערות במהלך הסירוק

האם מותר לתלות בגדים רטובים לייבוש בשבת?

אסור
אם כיבס לפני שבת ולא הספיק לתלות, אסור, אבל אם הבגדים נרטבו בשבת, מותר
אסור לתלות לייבוש בחוץ, שזה נראה כאילו כיבס בשבת, אבל בתוך הבית מותר
אסור לתלות מול מקור חום, שמא יתבשלו המים מהחום, אבל מותר לתלותם במקום אחר

איזה קשר מותר לקשור בשבת?

כל קשר שהדרך להתירו בו ביום
כל קשר שהאדם שקושרו מתכנן להתירו בו ביום
כל קשר שמקיים את שתי התנאים הנזכרים
התשובה האחרונה נכונה, בתנאי שלא מדובר בשני קשרים אחד על גבי השני, או קשרים בחוזק דומה

האם מותר להתיר קשרים בשבת?

מותר
כל קשר שאסור לקשור אסור להתיר, וכל קשר שמותר לקשור מותר להתיר
כל קשר שאפשר להתיר ביד אחת מותר להתיר, ואם צריך שתי ידים אסור
התשובה השנייה נכונה, אבל במקום צער אפשר לסמוך על הדעות המתירים להתיר כל קשר שאפשר להתיר ביד אחת

האם מותר לצוד או להרוג ייתוש בשבת או זבוב?

אם הם מציקים לו או לאדם אחר מותר
אסור להרוג, אבל מותר לצוד ולכפות עליהם כלי עד אחרי שבת
גם לצוד מותר רק כשהם מציקים
גם כשהם מציקים אסור לצוד אותם, ורק כשהם על גוף האדם, מותר [אם יצליח בכך] לתפוס אותם ביד ולזרוק אותם

באיזה אופן מותר להשתמש בעץ בשבת?

כאשר הוא יבש ואין חשש של תלישת עלים או ענפים
כאשר אין משתמשים בעץ עצמו, אלא רק במסמר התקוע בעץ
כאשר אין משתמשים אפילו במסמר התקוע בעץ, אלא רק בחפץ שתלוי על מסמר התקוע בעץ
כאשר אין מזיזים את העץ תוך כדי השימוש

האם מותר בשבת להזיז עציץ שבו שתולים פרחים ממקום למקום?

אסור להעבירו מהשולחן לרצפה או מהרצפה לשולחן, אבל מותר להזיז אותו על השולחן או על הרצפה
התשובה הקודמת נכונה בעציץ נקוב, אבל עציץ שאינו נקוב מותר להזיזו מכל מקום לכל מקום
התשובה הקודמת נכונה בעציץ העשוי עץ, אבל אם עשוי חרס – אסור להזיז גם עציץ שאינו נקוב מהשולחן לרצפה או מהרצפה לשולחן
עציץ הוא מוקצה, אפילו אם מטרתו לנוי, ואסור להזיזו ממקומו כלל

מי שבשבת נגמרו לו המלפפונים בבית, ויש לו שכן שהוא ירקן, כיצד מותר לבקש ממנו מלפפונים בשבת

תן לי שמונה מלפפונים
תן לי קילו מלפפונים
תן לי מלפפונים בשבעה שקלים
תמכור לי כמה מלפפונים

פתח שנכנסים בו לעיתים נדירות בלבד, ויש שם דלת שניכר שהיה לה בעבר ציר, וכשרוצים לנעול מעמידים אותה על המפתן, באיזה מקרה נחשבת נעילת דלת כזו כמלאכת בונה, ואסורה

תמיד, ורק במקרה שיש לדלת ציר כעת, גם אם אינו בשימוש, מותר לנעול בה את הפתח
תמיד, אלא אם כן הדלת תלויה בפתח בצורה שאינה נוגעת ברצפה גם כאשר היא פתוחה
רק במקרה שהדלת אינה קשורה לפתח ותלויה בו, אלא רק נשענת על הקיר שליד הפתח בזמן שהפתח פתוח
אף פעם, כיון שניכר שמדובר בדלת ולא בסתם חתיכת עץ