מבחן ב אדר – ח אדר (סימן סז סעיף א – סימן עא סעיף ד)

האם נדר הוא דבר חיובי, כאשר הוא בטוח שיצליח לעמוד במה שנדר?

אם הוא בטוח שהוא יכול לקיים יכול לנדור
גם אם הוא בטוח שהוא יכול לקיים אסור לנדור לכתחילה, ואם נדר צריך לקיים את הנדר ולא להתירו
אפילו אם נדר כבר, עדיף להתיר את הנדר מאשר לקיימו, אלא אם כן מדובר בנדרי הקדש או נדרי מצוה
אפילו נדרי מצוה עדיף להתיר, ולקיים את המצוות ללא נדר

כאשר אדם אומר שהוא יעשה מצוה, האם זה נחשב כנדר?

כן, אלא אם כן אמר בלי נדר
לא, רק אם אמר בלשון נדר או בלשון שבועה, ולהגיד בלי נדר הוא רק מנהג
רק כאשר מדובר במצוה שהוא חייב לעשותה
רק כאשר מדובר במצוה שאין חובה לעשותה

כיצד מתירים נדרים?

הולכים לשלשה בני אדם, ועושים התרת נדרים, כמו שאנחנו עושים לפני ראש השנה
הולכים לרב העיר או תלמיד חכם גדול אחר, והוא יכול להתיר
הולכים לשלשה תלמידי חכמים שבקיאים בהלכות נדרים, והם יכולים להתיר
הולכים לשלשה בני תורה, שאחד מהם בקי בהלכות נדרים, והם יכולים להתיר

האם יש תוקף לנדר של ילד בן שתים עשרה וחצי?

כן
לא, בגיל זה רק בנות יכולות לנדור
צריך לבדוק אם הוא יודע את המשמעות של נדרים, ואז יש לנדר שלו תוקף
צריך לבדוק אם יש לו סימני גדלות [שתי שערות]

עד מתי בעל יכול להפר את נדרי אשתו?

עד סוף היום שבו היא נדרה
עד סוף היום שבו הוא שמע על כך שהיא נדרה
עשרים וארבע שעות מהרגע שבו הוא שמע שהיא נדרה
אם הוא אמר או חשב שהוא מרוצה מהנדר, יכול להפר רק עד סוף היום, ואם עדיין לא גיבש את עמדתו, יכול להפר גם אחר כך

כשאדם הולך מביתו לעיר אחרת, מתי הוא הזמן המתאים לומר תפילת הדרך?

בבוקר בברכות השחר, אחרי שמסיים את ברכת 'גומל חסדים טובים לעמו ישראל'
ברגע שהתרחק כשבעים אמה מבתי העיר
אחרי שהוא במרחק מיל [=2000 אמה] מבתי העיר
רק כשהוא במרחק של פרסה [=4 מיל] מבתי העיר

כאשר אדם יצא לדרך ועדיין לא אמר תפילת הדרך, והוא רוצה לאכול פרוסת עוגה, האם עדיף לומר תפילת הדרך לפני או אחרי אכילת העוגה?

לפני, שאין לאכול לפני שאומרים תפילת הדרך
אחרי, כדי שיהיה יותר מרוכז בתפילת הדרך ולא יחשוב על העוגה שממתינה לו
אחרי שיברך ברכה אחרונה על העוגה, כדי שיוכל לומר ברכה אחרונה ותפילת הדרך ברצף
אין בזה הלכה

במה צריך להיזהר כאשר יוצאים לדרך?

שיהיה איתו אוכל, אפילו אם מתכנן עד שעת האוכל להגיע למקום מיושב שניתן להשיג בו אוכל
שיעסוק בתורה בדרך, שנאמר 'ודברת בם ... ובלכתך בדרך'
שיהיה איתו ציצית חילופית
כל התשובות נכונות

מי שנמצא בדרך וממהר מאד להגיע לייעדו, האם מותר לו להתפלל שמונה עשרה תוך כדי רכיבה על סוס או תוך כדי הליכה?

כן, מאחר ואם יצטרך לעצור הוא לא יהיה מרוכז
תוך כדי רכיבה כן, אבל לא תוך כדי הליכה
גם על הסוס, לא תוך כדי רכיבה, אלא צריך לעצור את הסוס, ואז אפשר להתפלל בישיבה
יש מקרים שאפשר להתפלל בישיבה, אבל זה שהוא לחוץ להגיע מהר לייעד, זו לא סיבה, והוא חייב לעצור ולהתפלל בעמידה, אלא אם כן אין מי שיחזיק לו את הסוס והוא פוחד שהסוס ייגנב תוך כדי תפילה

מי שנתקע לשבת באכסניא, ויש איתו כסף, ואינו סומך על בעלי המקום, האם מותר לו לשמור את הכסף עליו?

אסור, כי הכסף הוא מוקצה, ואסור לטלטל מוקצה מחשש הפסד כספי
אם הכסף בכיס – אסור, ואם הוא תפור בבגדו – מותר, בתנאי שאינו יוצא למקום שאין בו עירוב
גם לצאת למקום שאין בו עירוב מותר, אם הכסף תפור בבגדו
רק אם חושש שאם לא יצא כל השבת מהבית יבינו שכנראה יש עליו כסף, מותר לו לצאת למקום שאין בו עירוב עם כסף שתפור בבגדו

למה תפילת מנחה חשובה יותר משאר התפילות?

כי אליהו הנביא נענה בתפילת המנחה
מפני ששכרה מרובה
בגלל שמתפללים אותה באמצע יום עבודה
זה לא נכון, שחרית חשובה יותר

באיזה מקרה מותר לאכול לפני שמתפללים מנחה לדעת הקיצור שולחן ערוך?

סעודה קטנה מותר לאכול
לפני שהגיע זמן תפילת מנחה מותר לאכול
לפני זמן מנחה קטנה מותר לאכול
עד חצי שעה לפני זמן מנחה קטנה מותר לאכול סעודה קטנה

האם אפשר לומר אשרי לפני שיש מניין בבית הכנסת?

אפשר, רק לקדיש צריך מניין
אי אפשר, ואם אמרו בלי מניין אין אומרים קדיש
אי אפשר, ואם אמרו בלי מניין חוזרים לומר אשרי אחרי שמתאסף מניין
אי אפשר, ואם אמרו בלי מניין צריך לומר פסוקים כלשהם אחרי שמתאסף מניין לפני שאומרים קדיש

באיזה מקרה אדם אמור להתפלל שמונה עשרה של מנחה יחד עם השליח ציבור?

כל מי שאיחר לתפילה, ואינו יכול להספיק לסיים את תפילת הלחש עד שהשליח ציבור יגיע לקדושה
כל מי שמאחר לתפילה יכול לעשות זאת, והוא נחשב כתפילה בציבור ממש
רק במקרה שאם ימתין עד אחרי חזרת הש"ץ יעבור זמן תפילת מנחה
גם במקרה שאם ימתין עד אחרי חזרת הש"ץ הוא לא יוכל להתפלל תפילת ערבית בציבור

ציבור שמתפללים ערבית של ליל שבת מבעוד יום, ואדם מגיע לבית הכנסת, ושומע את הציבור אומר ברכו של ערבית של שבת, והוא עדיין לא התפלל מנחה, האם יכול להתפלל מנחה או לא?

יכול, כיון שהוא עדיין לא קיבל שבת
אם לא ענה ברכו עם הציבור יכול להתפלל
גם אם לא ענה ברכו, צריך לצאת מבית הכנסת ולהתפלל בחוץ
אם הציבור קיבלו שבת, שוב אי אפשר להתפלל מנחה

האם מותר להתפלל ערבית מבעוד יום?

רק מפלג המנחה והלאה
רק בציבור
כן, אבל צריך לומר שוב קריאת שמע אחרי צאת הכוכבים
צריך להקפיד על כל הנ"ל

האם מותר להכריז 'יעלה ויבוא' או 'ותן טל ומטר' לפני תפילת שמונה עשרה של ערבית?

כן, כי זה לצורך התפילה
כן, כי בערבית אין הלכה לסמוך גאולה לתפילה
כן, במקום שאומרים ברוך ה' לעולם ויראו עינינו, כי שם בכל מקרה אין מסמיכים גאולה לתפילה, אבל לא בארץ ישראל
אסור, אבל אין למחות ביד המקילים, מפני שיש להם על מי לסמוך

מה יותר נכון, לאכול קודם ארוחת ערב, או ללמוד?

אסור לאכול לפני שלומדים גם בלילה
מותר לאכול, אבל לא כדאי, כי אם יאכל מסתבר שיירדם ולא יוכל ללמוד
מותר לאכול, אבל לא כדאי לאכול לפני שלמד לכל הפחות משהו, כי אם יאכל יתכן שיירדם ולא יוכל ללמוד
עדיף לאכול, כדי שלא יהיה רעב בזמן הלימוד ויצטרך להפסיק מוקדם

איך מונעים חלומות קשים וזרים?

קוראים קריאת שמע של ערבית בכוונה
אומרים ארבע פרקים ראשונים שבתהילים לפני השינה
אוכלים מאכלים קלים בערב
לא ישנים במקומות חמים או קרים מאד

האם צריך בקריאת שמע שעל המיטה לומר את כל שלושת הפרשיות של קריאת שמע?

כן
עדיף
רק אם התפלל ערבית מבעוד יום ולא קרא שוב קריאת שמע אחר כך
לא, כי במקרה זה יוצא ידי חובת קריאת שמע בפרשה הראשונה