מבחן כו שבט – ב אדר (סימן סה סעיף א – סימן סו סעיף יב)

למה החמירה התורה כל כך באיסור ריבית?

בגלל שמי שמלווה בריבית אינו קם בתחיית המתים
בגלל שהמלווה בריבית עובר בששה לאוים
בגלל שאדם בטבעו חומד ממון
בגלל שקל מאד להתפתות לאיסור זה

האם מותר לשלוח מתנה למישהו, ואחר כך לבקש ממנו הלוואה?

מותר
מותר אם אינו אומר לו בפירוש שזה כדי שיתן לו הלואה
מותר אם מדובר במתנה קטנה, ואינו אומר לו בפירוש שזה כדי שיתן לו הלוואה
אסור

באילו תנאים מותר לכל הדעות לשני חברים לסכם ביניהם שאחד מלווה לשני היום, וכשהראשון יצטרך הלוואה השני ילווה לו גם?

אם מדובר באותו הסכום ולא יותר
אם מדובר בהלוואה לאותו טווח של זמן ולא יותר
רק בהצטרף שני התנאים הללו
תמיד אסור, ורק בלי סיכום מותר שכל אחד ילווה לשני כשיצטרך

מהו ריבית דברים?

דיני ריבית הנלמדים מהפסוקים בספר דברים
אסור למלווה לדרוש מהלווה שיעביר לו מידע תמורת ההלוואה, ורק אם הלווה מתנדב לעשות זאת ללא סיכום מראש מותר
אסור ללווה אפילו מיוזמתו לומר למלווה דיבורים שבלי ההלוואה לא היה אומר לו
כאשר אדם מעליב בחברו, אסור לחברו להעליב בו יותר ממה שההוא העליבו.

האם מותר להלוות לשכנה חמש קילו קישואים?

תלוי אם הם מסכמים שהתשלום יהיה בקישואים או בירק אחר
אם הם מסכמים שהתשלום יהיה לפי ערך הקישואים ולא לפי משקל
אם גם ללווה יש קישואים בבית
שתי התשובות האחרונות נכונות

האם מותר למוכר לדרוש יותר כסף ממי שמשלם בתשלומים?

אם אינו אומר לו בפירוש שיש הבדל בין אם הוא משלם במזומן לבין אם הוא משלם בתשלומים
אם המחיר בתשלומים גם הוא סביר עבור החפץ הנקנה, ואין הדבר בולט שהמחיר יקר יותר בגלל התשלומים
רק אם שני התנאים הנזכרים מתקיימים
מותר, זה לא קשור לריבית

האם מותר למכור שטר חוב לאדם שלישי, בפחות מההסכום הנקוב בו?

מותר, בתנאי שאם הלווה אינו משלם, המוכר לוקח על כך אחריות
מותר, בתנאי שאם הלווה אינו משלם, המוכר אינו לוקח על כך אחריות
אסור, אלא אם כן כבר הגיע זמן הפרעון
אסור, אלא אם כן הקונה לוקח אחריות מלאה, אפילו אם מתברר שהשטר פרוע, ואינו דורש מהמוכר לקחת אחריות

האם מותר לשלם כסף מראש על סחורה שתסופק רק בעוד חצי שנה?

למה לא?
רק אם יש למוכר מעט מהסחורה
רק אם כל הסחורה ברשות המוכר או שכבר יצא השער בעיר
רק אם עושים קניין על הסחורה

אם אדם נותן סחורה לחבירו כדי שהוא יוביל אותה למקום שבו היא נמכרת ביוקר, על מה צריך להקפיד?

שלא ישתמש השליח בכסף שהוא מקבל תמורת הסחורה
שאחריות הסחורה עד שתגיע לאותו מקום תהיה על בעל הסחורה, ושיתן לשליח שכר טירחה
שתי התשובות נכונות
שתי התשובות שגויות

האם מותר להקדים כסף לפועל, כדי שיעשה אותה יותר בזול, או להקדים כסף לשכירות בית כדי שהשכירות תהיה זולה יותר?

פועל רק אם הוא מתחיל בעבודה מיד, ושכירות רק אם הוא מתחיל לגור שם מיד
פועל רק אם הוא מתחיל בעבודה מיד, שכירות מותר תמיד
פועל אסור תמיד, שכירות רק אם הוא מתחיל לגור שם מיד
שניהם מותרים תמיד

מי שהתחייב לחתנו להכניס לו לנישואין סכום כסף לצרכי מסחר, והחתן בינתיים אינו זקוק לסכום זה, האם מותר לתת לו סכום גדול יותר, תמורת ההסכמה של החתן לדחות את מועד קיום ההתחייבות?

אסור
מותר אם סיכמו על כך מראש, בשעת ההתחייבות הראשונית
מותר אם אינו מתחייב על כך אלא מוסיף לו מיוזמתו
מותר

האם מותר להיות ערב להלוואה בריבית שבין ישראל לגוי?

למה שיהיה אסור?
רק אם לפי החוק באותו מקום ולפי ההסכם אי אפשר לתבוע את הערב לפני שתובעים את הלוה
אם הישראל המלוה אסור ואם הישראל הלווה מותר
אם הישראל הלווה אסור ואם הישראל המלווה מותר

האם מותר לדעת הקיצור שולחן ערוך לקנות מניות של בנק בהנהלת גוים, אף שהם עלולים להלוות כסף ליהודים בריבית?

זאת הבעיה של הלווים מהם כספים, ולא של בעלי המניות, ואכן אסור ללוות מבנקים בריבית אם יש לחשוש שיש ליהודי שם מניות
אסור לקנות שם מניות, כיון שיתכן שיהודים ילוו משם בריבית באיסור
אסור לקנות שם מניות, כיון שמותר ללוות משם כספים בריבית
מותר לקנות שם מניות, וגם מותר ללוות מהם בריבית, כיון שהנהלת הבנק היא בידי גוים

האם מותר לתת לחבירו כסף, כדי שישקיע אותו בעסקים, ויתחלקו ברווחים, או חלילה בהפסדים?

למה שיהיה אסור?
מותר עם היתר עסקא
מותר אם הנותן משלם למקבל משכורת
אסור, אלא אם כן הנותן מקבל רק שליש מהרווחים, ובכל זאת נושא במחצית ההפסדים

כאשר משקיעים כספים בעיסקה [בדרך המותרת על פי השאלה הקודמת], האם יש דרך למנוע הפסדים מהמשקיע, ולדאוג לכך שיקבל רווחים בלי קשר לרווחיות העיסקה?

לא, ברגע שעושים זאת זה הופך להיות ריבית גמורה
אפשר להוריד את רמת הסיכון, אבל לא לבטלה לגמרי
למנוע הפסדים אפשר, לדאוג לרווחים אסור
למנוע הפסדים אסור, לדאוג לרווחים מותר

כיצד היתר עיסקא הופך הלוואה בריבית למותרת?

יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה
בגלל שמגדירים את הריבית כחלק של הרווח
בגלל שמגדירים את הריבית כסכום שהמלווה מסכים לקבלו כדי שהלווה לא יצטרך להישבע מה גובה הרווחים
בגלל שמגדירים את ההלוואה באופן חלקי כפקדון

האם אפשר לעשות היתר עסקא בעל פה?

בשעת הדחק אפשר
רק אם אין שטר חוב רגיל על ההלוואה
אין אפשרות כזאת
היתר עסקא עושים תמיד בעל פה

האם אפשר לכתוב 'שטר חוב פשוט ואמיץ כחוק המדינה', ולעשות היתר עסקא?

אפשר, בתנאי שמצרפים את ההיתר עסקא לשטר חוב
אפשר, בתנאי שבשטר החוב כתוב רק הקרן ולא הריבית
אפשר, אם המקבל הוא אדם אמין, שאין חשש שיעלים את שטר העסקא
אפשר, אם רושמים על שטר החוב שהוא על פי היתר עסקא, או שמפקידים את ההיתר עסקא אצל גורם שלישי

לאיזו הלוואה מועיל היתר עסקא?

למשכנתאות ולאוברדרפט
למשכנתאות ולכל הלוואה דומה שהכסף מושקע בעסק כלשהו
לכל הלוואה לכל מטרה שהיא, כולל אוברדרפט
לכל הלוואה לכל מטרה שהיא, חוץ מפריעת חוב

ישראל שנתן לחבירו בהמה לגדלה ושיחלקו אחר כך בריוח, באילו תנאים מותר?

תמיד מותר
תמיד אסור
באותם תנאים של כסף להשקעה
אם האחריות על הבהמה מוטלת כולה על הנותן