מבחן יט שבט – כה שבט (סימן נט סעיף כ – סימן סד סעיף ד)

אדם שראה את אחותו האהובה אחרי שלא ראה אותה יותר משנה, מה הוא מברך?

אם קיבל בתוך השנה מכתב ממנה, או ששמע בדרך כלשהי מה מצבה, מברך שהחיינו, ואם לא, מברך מחייה המתים
אם קיבל בחודש האחרון מכתב ממנה, אינו מברך כלום, ואם כבר עבר חודש מקבלת המכתב, מברך שהחיינו, ואם לא קיבל מכתב בכל השנה האחרונה מברך מחייה המתים
אין הבדל בין אם קיבל ממנה מכתב לבין אם לא קיבל מכתב, ובכל מקרה מברך מחייה המתים, כי קבלת מכתב משפיעה רק על ברכת שהחיינו
איש אינו מברך ברכות אלו אלא כשרואה איש, ולא כשרואה אשה

איך נכון לברך על ברקים ורעמים?

ממתין אחרי הברק עד שישמע רעם, ואז מברך עושה מעשה בראשית ושכחו וגבורתו מלא עולם
ממתין אחרי הברק עד שישמע רעם, ואז מברך רק עושה מעשה בראשית
מברך על הברק מיד עושה מעשה בראשית, ואחר כך מברך על הרעם שכחו וגבורתו מלא עולם, ואם שמע רעם תוך כדי דיבור מראיית הברק, מברך רק עושה מעשה בראשית
ממתין עד לאחר כדי דיבור, אם שמע בינתיים רעם מברך ברכה אחת, ואם הרעם בושש לבוא, מברך בינתיים על הברק עושה מעשה בראשית, וכשישמע רעם יברך עליו שכחו וגבורתו מלא עולם

מה מברכים על ראיית קשת בענן?

ברוך אתה ה' א' מלך העולם עושה מעשה בראשית
ברוך אתה ה' א' מלך העולם זוכר את הצדיקים
ברוך אתה ה' א' מלך העולם זוכר הברית
ברוך אתה ה' א' מלך העולם זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו

מהי ברכת החמה?

כינוי לברכת יוצר אור שבה מודים לה' על יצירת המאורות
פעם בעשרים ושמונה שנים, כשרואים את השמש, מברכים עושה מעשה בראשית
ברכה מיוחדת כעין ברכת הלבנה, שמברכים אחרי ליקוי חמה מלא
אשה שמברכת שהחיינו על מיתת אם בעלה

הרואה חכם גדול בתורה, מה הוא מברך?

שחלק מחכמתו לבשר ודם
שנתן מחכמתו לבשר ודם
שחלק מחכמתו ליראיו
לא מברכים כלום

מי שרואה ילד נכה, בלי ידים, ממשפחתו, מה הוא מברך?

בפעם הראשונה בחייו שרואה אותו, מברך משנה הבריות
אם לא ראה אותו שלושים יום, מברך משנה הבריות
אם לא ראה אותו שלושים יום, מברך משנה הבריות אם הוא נולד כך, ואם נקטעו הידים אחרי שנולד מברך דיין האמת
בפעם הראשונה בחייו שרואה אותו, מברך משנה הבריות אם הוא נולד כך, ואם נקטעו הידים אחרי שנולד מברך דיין האמת

מי הם הארבעה שצריכים לברך ברכת הגומל?

ההולך במדבר או בדרך אחרת שיש בה סכנה, מי שהשתחרר מן הכלא, מי שהפליג בספינה בים, וחולה שהבריא
הולכי דרכים, השורד התקפת שודדים, מי שהפליג בספינה, ומי שטס
הניצול מתאונת דרכים, המחלים מניתוח, מי שמשתחרר מן הכלא, והשורד התקפת שודדים
הולכי דרכים, מי שמשתחרר מן הכלא, הניצול מתאונת דרכים, והמחלים מניתוח

על מה חשוב להקפיד לכתחילה כשמברכים ברכת הגומל?

שיהיה בשעת קריאת התורה
שיהיו נוכחים שני תלמידי חכמים
שיהיה תוך שלושה ימים מהצלתו
שתי התשובות האחרונות נכונות

האם יעיל להתפלל על עובר שיהיה זכר, ושיהיה בריא?

תוך ארבעים יום לתחילת ההריון אפשר להתפלל על הכל, אחר כך כבר התפילה כבר לא יעילה
תפילה תמיד מועילה
גם אחרי ארבעים יום אפשר להתפלל שיהיה בריא, אבל שיהיה זכר אי אפשר להתפלל אלא עד ארבעים יום
שיהיה בריא אפשר תמיד להתפלל, שיהיה זכר מועיל רק לפני תחילת ההריון

מה מברך האב שבנו נעשה בר מצוה?

שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה
שפטרני מעונשו של זה
אינו מברך כלום
אם עושים סעודה בו ביום, מברכים, ואם הסעודה נדחית ליום אחר, מברכים רק עם הילד הבר מצוה אומר דרשה

האם מותר לקנות חפץ במחיר הזול יותר במידה ניכרת ממחיר השוק, כאשר המוכר סבור שהמחיר הוא הגיוני?

אם המוכר הסכים למכור במחיר זה, מותר
אם הקונה גרם למוכר לטעות – אסור, ואם המוכר קבע את המחיר – מותר
אסור, אלא אם כן הקונה אומר למוכר שהמחיר לא הגיוני, ואז אם המוכר בכל זאת נשאר בעמדתו, מותר
אסור בכל מקרה

האם מותר לבעל חנות לחלק לילדים ממתקים, כדי שהלקוחות יקנו אצלו ולא אצל המתחרה?

מותר, כמו שמותר לעשות מבצעים
אסור, זה לא דומה למבצעים
גם מבצעים אסור לעשות
לילדים מתחת לגיל בר מצוה מותר, לילדים גדולים אסור

אדם שרוצה להתעשר, מה כדאי לו לעשות?

ירמה במסחר
יסחור באמונה, ויתפלל שה' ישלח ברכה במעשה ידיו
יוסיף לאנשים משלו כשמודד להם סחורה
יקבע עיתים ללימוד הלכות מסחר

אם המשגיחים מטעם רבני הקהילה תופסים בחנות ירקות משקל שאינו מדוייק, מה הם יכולים לעשות?

להחרים את המשקל
לתת מכות לבעל החנות
לספר לרבנים
זה לא אחריות שלהם

מי נקרא רשע?

אם שני אנשים ניהלו ביניהם משא ומתן על קניית חפץ, ואחרי שהגיעו להסכמה, בא אדם שלישי, הציע מחיר יקר יותר, וקנה את החפץ
אם אדם נותן כסף למישהו כדי שיקנה לו חפץ נדיר מסויים שעומד למכירה, וההוא הלך וקנה את החפץ לעצמו
מי שנתן כסף על חפץ, ואחר כך חוזר בו ורוצה לבטל את המכירה
התשובה הראשונה והשלישית נכונות

מי חייב מעיקר הדין לעשות את מה שהוא תכנן לעשות?

קונה שסיכם עם המוכר על מחיר של חפץ, ולבסוף אינו רוצה לקנות
גם אדם שהחליט לעצמו לשלם מחיר מסויים על חפץ, ולבסוף המוכר מציע לו מחיר זול יותר
אדם שהבטיח לחבירו לעשות לו טובה, ולבסוף אין לו חשק
אדם שהחליט לתת מתנה לעני, ולבסוף הוא מתחרט

האם יש הבדל בין מי שמבטיח ובסוף חוזר בו ואינו מקיים, לבין מי שכבר בשעת ההבטחה לא תכנן לקיים?

אין הבדל
מי שכבר בשעת ההבטחה לא תכנן לקיים, מקיים 'ודובר אמת בלבבו', והוא קל יותר ממי שחוזר בו
מי שכבר בשעת ההבטחה לא תכנן לקיים, עובר איסור ממש, ומי שאחר כך חזר בו, רק אין רוח חכמים נוחה הימנו, אבל אינו עובר שום איסור
שניהם אינם עוברים איסור ממש, אבל מי שלא תכנן לקיים אין רוח חכמים נוחה הימנו, ומי שחוזר בו חייב ב'מי שפרע'

איזה מקרה אינו בכלל איסור אונאת דברים?

המראה לחבירו כאילו שהוא מכבד אותו, ובאמת אינו מכבדו
המברר מחיר של חפץ, ואינו מתכנן לקנות
המפנה אדם לנותן שירות כאשר הוא יודע שההוא לא יוכל לעזור לו
האומר לבעל תשובה 'זכור מעשיך הראשונים'

איזה מקרה אינו בכלל איסור גניבת דעת?

המוכר לגוי בשר נבלה ואומר לו שהוא בשר שחוטה
מי שמזמין את חבירו לאכול אצלו, רק בגלל שהוא יודע שחבירו יסרב
מי שמוכר חפץ ואינו מספר לקונה על המומים שבו
מי שמפנה שאלה מקצועית לאדם שאינו בקי בנושא ועלול להתבייש בכך

האם מותר לסחור במאכלות אסורות?

באיסורי הנאה אסור, באיסורי אכילה שאינם איסורי הנאה מותר
בבשר של בהמות שאסורות באכילה אסור לסחור, אבל בבהמות עצמם, כאשר המסחר בהם הוא לצורך מלאכה מותר
ליזום את המסחר אסור, אבל אם בלי תכנון מראש הוא נתקע עם מאכלות אסורות שמותרים בהנאה, מותר לו למכור אותם
שתי התשובות האחרונות נכונות