מבחן יב שבט – יח שבט (סימן נד סעיף ד – סימן נט סעיף יט)

על קפה ועוגה, מה מברכים?

בורא מיני מזונות על העוגה, ושהכל על הקפה
בורא מיני מזונות על העוגה, והקפה טפל ונפטר בברכת העוגה
הקפה הוא העיקר, ומברכים עליו, והעוגה אינה אלא בגלל שקשה לשתות קפה בלי לאכול ליד, ונפטרת בברכת הקפה
שתי התשובות האחרונות נכונות, והדבר תלוי ביחס האדם לקפה ולעוגה

מי שמערב סוכר עם קנמון, ואוכלם ביחד בכפית, איזו ברכה הוא מברך?

הסוכר הוא העיקר, ומברך שהכל נהיה בדברו
בכל מקרה גם ברכת הקנמון היא שהכל נהיה בדברו, ולכן לא צריך לקבוע מה העיקר
מברכים בורא פרי העץ, כברכת הקנמון
מברכים בורא פרי האדמה, כברכת הקנמון

הרוצה לאכול פלח של תפוח ובננה שלמה, על איזה מהם מברך ראשון?

על התפוח, שברכתו בורא פרי העץ
על החביב לו יותר, ואם שניהם חביבים באותה מידה מברך על הבננה כיון שהיא שלמה
על הבננה כיון שהיא שלמה, אפילו אם התפוח חביב עליו יותר
רק בשני מאכלים עם ברכה זהה יש הלכות על איזה מהם לברך, אבל אם בכל מקרה צריך לברך שתי ברכות הסדר לא משנה

מי שעושה קידוש בשבת בבוקר, ורוצה לאכול עוגות, האם צריך לכסות את העוגות בשעת הקידוש?

כן, אם הביאם כבר לשולחן
לא
מצוה מן המובחר לכסותם, זכר למן
לכתחילה אין להביא את העוגות לשולחן עד לאחר הקידוש, אבל אם הביאם אין צריך לכסותם

מי שהיו לפניו בננה ותפוח, ובירך בורא פרי האדמה על הבננה, והתכוון לפטור גם את התפוח בברכה זו, האם צריך לברך שוב על התפוח בורא פרי העץ, או שהוא נפטר בברכת הבננה?

יצא ידי חובה, ואין צריך לברך שוב
אם ידע שברכת התפוח בורא פרי העץ, ובכל זאת רצה לפוטרו בברכת הבננה, יצא, ואם טעה וחשב שגם ברכת התפוח בורא פרי האדמה, ואחר כך נזכר שטעה, צריך לברך שוב על התפוח את הברכה הראויה
אם הבננה חביבה עליו יותר, נפטר התפוח בברכת הבננה, אבל אם התפוח חביב עליו יותר, צריך לברך שוב
רק אם מברך בורא פרי האדמה על תפוח יצא ידי חובה, אבל אם מברך על בננה ויש לברכה על מה לחול, אין התפוח נפטר בברכת הבננה, אף שהתכוון לפוטרו

מי שרצה לברך על כוס יין, ופתאום גילה שמדובר בכוס בירה, מה דינו?

אם נזכר לפני שאמר את סיום הברכה 'בורא פרי הגפן', מסיים שהכל נהיה בדברו, ואם כבר סיים צריך לברך שוב
מאחר ובשעה שהזכיר את שם ה' הוא התכוון לברך את הברכה הלא נכונה, צריך להתחיל לברך שוב
גם אם סיים כבר בורא פרי הגפן, אם תוך כדי דיבור תיקן את עצמו, והוסיף שהכל נהיה בדברו, יצא
מאחר וברכת בורא פרי הגפן פוטרת את כל המשקאות, גם אם לא תיקן את עצמו, יצא ידי חובתו בדיעבד

באיזה מקרה צריך לברך על לחם המוציא לחם מן הארץ, על אף שכבר בירך ברכה זו לפני כמה דקות, והוא עדיין יושב בשולחן?

אם תכנן מראש לאכול רק שתי פרוסות לחם, ולבסוף התחרט ולקח לעצמו פרוסה שלישית
אם לאחר שאכל שתי פרוסות לחם, הוא החליט שלא לאכול יותר, ולבסוף התחרט ולקח לעצמו פרוסה נוספת
אם קנה לעצמו לחמניה לארוחת בוקר, ואחרי שאכל חצי ממנה או אחרי שסיים את כולה, הבין שהיא לא תספיק לו, וביקש ממישהו לקנות לו לחמניה נוספת
רק במקרה שאחרי שסיים את הלחמניה שקנה, התחרט ושלח לקנות לו לחמניה נוספת

באיזה מקרה מבין המקרים דלהלן לא ברור שצריך לברך פעם נוספת?

רק אם בירך על שזיף, ולא תכנן מראש אם יאכל יותר או לא, והביאו לו עוד שזיפים לפני שסיים את השזיף שבירך עליו
גם אם בירך על שזיף, ולא תכנן מראש אם יאכל יותר או לא, והביאו לו עוד שזיפים אחרי שסיים את השזיף שבירך עליו
אם בירך על שזיף, ולא תכנן מראש אם יאכל עוד פירות או לא, והביאו לו תמרים לפני שסיים לאכול את השזיף
אם בירך על כוס קולה, ולא תכנן אם גם יאכל או לא, ולפני שסיים לשתות הביאו לו גלידה

מדוע אין מברכים ברכה אחרונה על ריח?

מפני שההחלטה שלא להריח עוד אף פעם אינה מוחלטת
מפני שמיד אחרי שהריח, הריח כבר אינו, ודינו כמו אחרי שהאוכל התעכל
מפני שרק הנשמה נהנית ולא הגוף, ואין מברכים ברכה אחרונה אלא על הנאות הגוף
מפני שהנאת הריח היא הנאה קלושה, ולא עוצמתית מספיק לברך עליו גם ברכה אחרונה

איזו ברכה מברכים על ריח הזנגביל (ג'ינג'ר)?

בורא עצי בשמים
בורא מיני בשמים
אשר נתן ריח טוב בפירות
אין מברכים

על מה מברכים 'בורא שמן ערב'?

על שמן שהשרו או בישלו בו בשמים, והם עדיין בתוך השמן
על שמן שהשרו או בישלו בו בשמים, אפילו אם הוציאו אותם מהשמן
על שמנים המופקים מצמחי ריח
על שמן אפרסמון שגדל בארץ ישראל בלבד

באיזה סדר מברכים על סוגי בשמים שונים לדעת הקיצור שולחן ערוך?

עצי בשמים, עשבי בשמים, מיני בשמים, ריח טוב בפירות
ריח טוב בפירות, עצי בשמים, עשבי בשמים, מיני בשמים
מיני בשמים, עשבי בשמים, עצי בשמים, נותן ריח טוב בפירות
מברך אשר נתן ריח טוב בפירות, ואחר כך בורא מיני בשמים, ופוטר בכך את עצי הבשמים ואת עשבי הבשמים

על אילו בשמים מברכים?

מוגמר שמעשנים כדי לבטל ריח רע של מתים
בשמים במפעל, המיועדים לשיווק
בשמים שנמצאים בחנות למכירת בשמים
בשמים שמטרתם לתת ריח טוב בבגדים

מה מברכים על שמיעת בשורה טובה?

הטוב והמטיב
שהחיינו
לפעמים שהחיינו ולפעמים הטוב והמטיב
יש ספק מה מברכים, ולכן יש לברך הטוב והמטיב בלי שם ומלכות

מה משמעות המשפט "חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה"?

שגם על שמועות רעות מברכים הטוב והמטיב
שלעתיד לבוא יברכו על שמועות רעות הטוב והמטיב
שצריך לברך על שמועות רעות דיין האמת בשמחה
שכמו שעל בשורות טובות צריך לברך ברכה נפרדת על כל בשורה, כך גם על שמועות רעות

מי שנולד לו בן, ואשתו מתה בלידה, מה הוא מברך?

מברך דיין האמת בלבד
מברך דיין האמת על מיתת אשתו, והטוב והמטיב על לידת הבן
מברך דיין האמת על מיתת אשתו, ושהחיינו על לידת הבן
מברך שהחיינו בלבד

מה ומתי מברכים על בגד חדש?

שהחיינו בשעת הקנייה ומלביש ערומים בשעת הלבישה
שתי הברכות בשעת הלבישה
שהחיינו בשעת הלבישה, ואין מברכים מלביש ערומים אלא בברכות השחר
שהחיינו בשעת הקנייה, ואין מברכים מלביש ערומים

על איזה סוג מלבוש מברכים שהחיינו?

רק על בגד שחשוב גם לעניים וגם לעשירים, וגם הוא באופן אישי שמח בקניית הבגד
בגד שחשוב לעניים, רק אם הוא שמח באופן אישי, ובגד שחשוב גם לעשירים, אפילו אם אין הוא שמח באופן אישי
בגד שחשוב גם לעניים וגם לעשירים, אפילו אם הוא אינו שמח כל כך באופן אישי
הכל תלוי בשמחה שלו, ואין הדבר תלוי בעניים ועשירים אחרים

מדוע אין מאחלים 'תבלה ותחדש' על קניית נעליים?

מפני שעל נעליים אין מברכים שהחיינו
מאותה הסיבה שלא מברכים על נעליים שהחיינו
כדי שלא יצטרכו להרוג עוד בעלי חיים
שתי התשובות האחרונות נכונות

האם זה רצוי, שאדם יטעם מכל פרי או ירק שהוא רואה?

לא, רק אם מבחינה תזונתית זה תורם לו
לא, זה מראה על תאוה שאינה נשלטת, ועדיף להתגבר ולא לטעום כל דבר
כן, כדי שיוכל לברך שהחיינו פעמים רבות
כן, כדי להראות שהוא מעריך את הבריאה של עולם כל כך מגוון