מבחן כ טבת – כו טבת (סימן מד סעיף יד – סימן מו סעיף מ)

ראש חודש שחל בשבת, ושכח בברכת המזון לומר רצה, אבל אמר יעלה ויבוא, וכבר התחיל את הברכה שלאחריה, מה דינו?

ימשיך לברך, ויאמר בהרחמן: 'הרחמן הוא ינחילנו יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים'
חוזר לתחילת ברכה שלישית, ואומר בה רצה, אבל לא יעלה ויבוא
חוזר לתחילת ברכת המזון, ואומר בברכה שלישית רצה ויעלה ויבוא
חוזר לתחילת ברכת המזון, ואומר בברכה שלישית רצה, אבל לא יעלה ויבוא

איזה שינוי יש בברכת המזון כאשר יש גוי שנוכח במקום?

אין מזמנים, אפילו אם שלשה יהודים אכלו ביחד
מדלגים על המילים 'על שהנחלת לאבותינו' ובעל הניסים על המילים 'שעשית לאבותינו'
אומרים 'כן יברך אותנו בני ברית כולנו יחד'
אין אומרים ברכת המזון על כוס יין

כיצד נוהגים המדקדקים בכוס ברכת המזון כאשר הם מברכים ביחיד?

ביחיד אין מברכים על כוס
מברכים על כוס כרגיל
מברכים על כוס שכר או חמר מדינה אחר
מברכים על כוס יין, אבל אין מחזיקים אותו ביד

סעודה שאכלו בה ארבעה אנשים, כל אחד מהלחם של עצמו, אחד מהם כהן, אחד תלמיד חכם, אחד אבל, ואחד טוב עין, מי מהם הכי ראוי שיזמן?

הכהן
התלמיד חכם
האבל
טוב העין

כיצד צריכה ברכת המזון להתנהל לכתחילה כאשר יש זימון?

המברך אומר את כל ברכת המזון בקול, והמסובים מברכים עמו בשקט מילה במילה
המברך אומר בקול עד הזן את הכל, והמסובים מברכים עמו בשקט, ואחר כך כל אחד ממשיך לברך לעצמו
אחרי שהמברך חוזר ואומר ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו, כל אחד מברך לעצמו
האשכנזים מברכים יחד עם המברך עד הזן את הכל, ובני עדות המזרח מברכים כל אחד לעצמו

כמה טועם המברך מכוס ברכת המזון?

טעימה כלשהי
מלא לוגמיו
רביעית
אין עניין לשתות בעצמו, והעיקר שאחד המסובין ישתה מלא לוגמיו

שלשה אנשים שישבו יחד, שנים מהם אכלו לחם, ואחד רק שתה יין, איך מברכים ברכת המזון?

כל אחד מברך לעצמו
צריכים לבקש מזה שרק שתה, שיאכל כזית לחם או אפילו ירק, ואז יכולים לזמן
יכולים לזמן, אבל זה שרק שתה אינו אומר 'ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו' אלא אומר 'ברוך ומבורך שמו תמיד לעולם ועד'
יכולים לזמן כרגיל

עשרה שאכלו ביחד, חלקם אכלו לחם וחלקם מאכלים אחרים, האם יכולים לזמן בשם ולומר נברך א להינו שאכלנו משלו?

אם שלשה אכלו לחם, ובסך הכל יש שם עשרה, מזמנים בשם
אם ששה אכלו לחם מזמנים בשם
אם שבעה אכלו לחם מזמנים בשם
רק אם כל העשרה אכלו לחם מזמנים בשם

מתי מותר לאחד שאכל עם קבוצה לברך לעצמו?

אם יישארו שלושה או עשרה גם בלעדיו
אם רק סיים את הסעודה איתם, אבל התחיל לפניהם או אחריהם, או אם רק התחיל את הסעודה איתם, אבל סיים לפניהם
אם גם התחיל לפניהם או אחריהם, וגם סיים לפניהם
התשובה הראשונה והשלישית נכונות

עשרה שאכלו יחד, וששה מהם סיימו וארבעה לא סיימו, האם יכולים אלו שסיימו לזמן?

יכולים לזמן לעצמם, בלי הזכרת השם, והארבעה יזמנו אחר כך לעצמם כשיסיימו לאכול
יכולים לזמן עם הארבעה עם הזכרת השם, ואלו צריכים להפסיק את סעודתם עד לאחר הזימון, ואחר כך יכולים להמשיך לאכול, ובסוף יזמנו שוב לעצמם בלי הזכרת השם
צריכים להמתין עד שאחד מהארבעה יסיים את סעודתו, ואז יכולים לזמן בעשרה עם הזכרת השם ולצרף את השלושה שלא סיימו, כמו בתשובה הקודמת
יכולים לצרף את הארבעה לזימון עם הזכרת השם, ובכך גם הארבעה יצאו ידי חובת זימון, וגם אם ימשיכו לאכול אינם צריכים לזמן שוב

שני אנשים שאכלו מאכלי בשר, ואחד אכל מאכלי חלב, האם הם מצטרפים לזימון?

מצטרפים, כי הלחם שהוא המחייב את הזימון אינו לא בשרי ולא חלבי
מצטרפים, כי זה שאכל מאכלי חלב יכול לאכול אחר כך מאכלי בשר
אינם מצטרפים, כי אסור להם לאכול ביחד
אם זה שאכל מאכלי חלב יכול לשתות יין, הוא מזמן, ואם אינו יכול לשתות יין, אינם מצטרפים

האם גם נשים מצטרפות לזימון וחייבות בזימון?

הן מצטרפות לזימון רק בשעת הדחק, כאשר אין שלושה בלעדיהן
אינן מצטרפות, אבל אם אכלו עם שלושה גברים הן חייבות לשמוע את הזימון של הגברים
אינן מצטרפות, וגם אינן חייבות לשמוע את הזימון של הגברים
אם אכלו עם שלושה גברים, אינן מצטרפות ואינן חייבות, ואם אכלו עם עשרה גברים, אף שאינן מצטרפות למניין עשרה, הן חייבות לשמוע את הזימון

האם דם אדם מותר באכילה?

אם יש פצע בפה מותר למצוץ את הדם, אבל דם שיצא כבר מגוף האדם למקום אחר, אסור לאכלו
דם שיצא מפצע שבפה על מאכל תוך כדי אכילה, מותר לאכלו יחד עם המאכל, אבל דם שיצא למקום אחר, למשל על כלי או על היד, אסור לאכלו
דם אדם מותר באכילה
דם אדם אסור באכילה

מה עושים עם מאכל בשרי שהתערבב בו חלב?

זורקים לפח
נותנים לכלב
מוכרים לגוי
שואלים את הרב מה לעשות

מי שאכל גבינה ורוצה אחר כך לאכול בשר, מה הוא אינו צריך לעשות?

לרחוץ את ידיו או לבדוק אם הם נקיות
להמתין שעה
להוריד מהשולחן את שאריות הלחם שאכל בזמן שאכל גבינה
להחליף מפה ומלחייה

מה הם המאכלים שכאשר שולחים אותם עם גוי ליהודי אחר, הם צריכים חותם אחד?

בשר, דגים, חלב, ביצים
חומץ בן יין, חלב, גבינה, לחם
מים, מלח, דבש, ושמן זית
בשר, יין, וחתיכות דג שאין עליהם קשקשים

לחם שלשו את הבצק עם חלב, מה דינו

אסור לאכול אותו עם בשר
אסור לאכול אותו בארוחה שאוכלים בה בשר, אפילו לפני הבשר
אסור לאכול אותו אחרי ארוחה בשרית
אסור לאכול אותו בכלל

לחם שאפו אתו בתנור יחד עם בשר, מה דינו?

אסור לאכלו עם חלב, רק אם רוטב מן הבשר גלש ויתכן שנגע בלחם
אסור לאכלו עם חלב אם הבשר לא היה מכוסה בזמן אפיית הלחם
אסור לאכלו עם חלב אפילו אם לא ידוע שגלש רוטב, וגם אם היה מכוסה בשעת האפייה
אסור לאכלו בכלל

חומץ שהתליע בתולעים קטנים, שעוברים גם דרך מסננת, מה עושים איתו?

אין מה לעשות. שופכים.
מסננים את החומץ דרך בד צפוף, ורק אז מותר להשתמש בחומץ
חייבים לבשל את החומץ ורק אחר כך לסננו, כדי שהתולעים לא יעברו דרך המסננת, וכל עוד שלא עשו זאת, הוא אסור בשימוש
מותר להשתמש בחומץ כמו שהוא, עם התולעים, ואם סיננו הוא אסור בשימוש

אילו תולעים שבפירות מותרים באכילה?

תולעים שהוקפאו למשך שנים עשר חודש
תולעים שנוצרו אחרי שהפרי נתלש
תולעים שנוצרו אחרי שהפרי נתלש, ולא יצאו מהפרי
תולעים שנאכלו על ידי דג ונמצאו במעי הדג