מבחן כא כסלו - כח כסלו (סימן לא סעיף ב - סימן לב סעיף כב, סימן קלט – הלכות חנוכה)

מהי הצורה הרצויה ביותר לאכול?

מה שחשוב הוא לדאוג ככל האפשר שלא לאכול חס ושלום מאכל שאינו כשר בוודאות
להנות ממה שה' ברא בעולם, שזהו כבודו, שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו
זה בסדר להנות, אבל הכוונה צריכה להיות כדי שיהיה כח לעבודת ה'
צריך להתכוון אך ורק לעבודת ה', ומי שמתכוון גם להנות, הוא דומה לכלב ולחמור

מה כוונת חכמינו באמרם 'כל מעשיך יהיו לשם שמים?

לא לעשות את המצוות כמצוות אנשים מלומדה, אלא להתכוון לשם מצוה
גם כשעושים עבירות, לזכור את ה'
שאדם צריך בכוונה הנכונה להפוך את כל פעולותיו לעבודת הבורא, חוץ מכשהוא ישן או עושה את צרכיו
שאדם צריך בכוונה הנכונה להפוך את כל פעולותיו לעבודת הבורא, ללא יוצא מן הכלל

במה בעיקר תלוי המצב הבריאותי של גוף האדם?

בעיכול המאכלים שהוא אוכל
באויר שהוא נושם
בכך שהוא ישן מספיק שעות
בזכויותיו

מי ומתי צריך לאכול הכי הרבה כדי להיות בריא?

צעירים בקיץ
זקנים בחורף
צעירים בחורף
זקנים בקיץ

מתי בריא להתעמל ולאמץ את הגוף?

לפני האוכל
אחרי האוכל
שעתיים אחרי האוכל
התעמלות היא תמיד בריאה

אדם שרגיל תמיד לאכול מאכל שהוא מזיק לבריאות, האם הוא צריך לשנות את הרגלו?

כן, אדם חייב לשמור על הבריאות
אי אפשר לחייב אותו, אבל מן הראוי שישנה את הרגלו
לא, לא נגרם נזק ממאכלים שאדם רגיל לאכול
הוא צריך להקפיד לאכול כמויות סבירות, ולא למלא את בטנו

באיזה סדר כדאי לאכול את המאכלים?

קודם את הקשים לעיכול, ואחר כך את הקלים לעיכול, כדי שהעיכול יסתיים באותו זמן
קודם את הקלים לעיכול, ואחר כך את הקשים לעיכול
אם לועסים את האוכל היטב, אין חשיבות לסדר
הכי טוב לאכול את הדברים הקשים לעיכול יחד עם הדברים הקלים לעיכול, כך שגם הם יתעכלו יותר בקלות

האם טוב לאכול באופן קבוע הרבה ענבים?

אין להרבות באכילת פירות
אין להרבות באכילת פירות, אבל ענבים הם יוצאים מן הכלל, ויכול לאכול מהם ללא הגבלה
אמנם אכילת ענבים אינה מזיקה כשאר הפירות, אבל גם בהם ראוי למעט
אכילת ענבים אינה מזיקה כלל, אבל לא יאכל באופן קבוע בעיקר ענבים

מתי אין לשתות מים קרים?

כאשר הם קרים מאד
כאשר הגוף חם ועייף ממאמץ
אף פעם לא כדאי לשתות מים קרים, אלא יש להעדיף חמים, או מים מעורבים ביין
שתי התשובות הראשונות נכונות

מתי נכון לאכול?

רק כשרעבים
בבוקר ובערב
כשמגיעה השעה שתמיד אוכלים
זקנים וילדים כשהם רעבים, ושאר בני אדם פעמיים ביום

מה יותר טוב, להיות בשמחה גדולה ועצומה כל ימיו, או לדאוג ממה שיקרה?

תלוי באופי שלו, והעיקר לעשות הכל לשם שמים
שניהם גרועים, וצריכים להיות שמחים במידה בינונית
השמחה חשובה יותר מהדאגה
שניהם טובים באותה מידה, וחשובים מאד

למה יש אומרים שמצוה להרבות קצת בסעודה בימי החנוכה?

בגלל נס פך השמן
בגלל הנצחון של החשמונאים על היוונים
בגלל שבחנוכה הסתיימה בניית המשכן, ועשו החשמונאים את חנוכת בית המקדש
אין מצוה כזאת אלא בפורים

האם ראוי להימנע מעשיית מלאכה בימי החנוכה?

נוהגים להימנע ממלאכה בשעה שהנרות דולקים
נשים אינן עושות מלאכה בזמן שהנרות דולקים
לגברים זה מנהג, ולנשים זה אסור מן הדין, לעשות מלאכה בזמן שהנרות דולקים
גברים נמנעים כל זמן שהנרות דולקים, ונשים משתדלות שלא לעשות מלאכות כל היום

כמה נרות חייבים להדליק בחנוכה

ביום הראשון נר אחד, ובשאר הלילות בכל לילה מוסיפים נר, עד שביום הראשון מדליקים שמונה
התשובה הראשונה היא רק למהדרין, אבל מן הדין די בנר אחד בכל לילה
אם יש כמה בני בית שמדליקים, יותר נכון שכל אחד ידליק נר אחד בלבד גם בשאר הלילות, כדי להדגיש שיש כמה אנשים שהדליקו
בעל הבית חייב להדליק כמו בתשובה הראשונה, ולשאר בני הבית יש הידור להדליק כך, אבל מן הדין די להם בנר אחד בכל לילה

קערת שמן מכוסה, שיוצאים בינה לבין המכסה שמונה פתילות, האם כשרה לנרות חנוכה?

אדם אחד יכול להדליק שם גם ביום השמיני, אבל אסור ששני בני אדם ידליקו שם, אפילו כל אחד נר אחד ביום הראשון
שני בני אדם יכולים להדליק שם ביום הראשון, אבל ביום הרביעי רק אדם אחד יכול להדליק שם, כי אם ידליקו שנים, יחשבו שאדם אחד הדליק שמונה נרות
גם אדם אחד אסור לו להדליק שם אלא בלילה הראשון, כי אם ידליק כמה פתילות זה ייראה כמדורה
גם אדם אחד אסור לו להדליק שם יותר משני פתילות, כי אם ידליק שלושה או יותר הנרות יהיו בעיגול במקום בשורה

כיצד מברך גר צדק לכתחילה על הדלקת נר חנוכה?

בברכה הראשונה הוא אומר 'אשר קידש את ישראל במצוותיו, וציוונו להדליק...', שהרי לא ה' קידש אותו אלא הוא קידש את עצמו בתהליך הגיור
בברכה השניה הוא אומר 'שעשה ניסים לישראל', שהרי לאבותיו של הגר לא נעשו ניסים
שתי התשובות נכונות
הוא מברך כרגיל, כי ברגע שהוא הצטרף לעם ישראל אין הבדל בינו לבין יהודים אחרים

היכן מדליקים נרות בבית הכנסת?

זה לא משנה, כי בכל מקרה לא יוצאים ידי חובה בנרות אלו
בחלון הפתוח לכיוון הרחוב
ליד הקיר הדרומי של בית הכנסת
בצד ימין של ארון הקודש

האם נשים חייבות להדליק נר חנוכה?

הן חייבות, ובדרך כלל יוצאות ידי חובה בנרות של הבעל, אבל אם רוצים אפשר שהיא תדליק והוא יצא ידי חובה בנרות שלה
הן חייבות, אבל רק כאשר הבעל מחוץ לבית הן יכולות להדליק נרות במקומו
הן חייבות, אבל רק נשים שאינן נשואות וגרות לבדן מדליקות, כי נשים נשואות צריכות לצאת ידי חובה בנרות של הבעל
הן פטורות, שכל מצוות עשה שקשורות לזמן נשים פטורות, אבל מותר להן להדליק אם הן גרות לבדן, ואם הן אשכנזיות מותר להן גם לברך

מי ששכח לומר על הניסים בשמונה עשרה, האם צריך לחזור ולהתפלל שוב?

לא אומרים על הניסים בשמונה עשרה, אלא בברכת המזון בלבד
אומרים לכתחילה על הניסים, אבל אם שכח והמשיך 'ועל כולם...' ממשיך להתפלל ואינו חוזר
אם עדיין לא אמר ברוך אתה ה' של ברכת 'הטוב שמך...' חוזר לעל הניסים וממשיך משם כרגיל, ואם כבר אמר ברוך אתה ה' ממשיך ואינו חוזר.
אם עדיין לא סיים את השמונה עשרה, צריך לחזור לעל הניסים [אם כבר סיים את ברכת 'הטוב שמך...' צריך לחזור לרצה], ורק אם כבר סיים את השמונה עשרה ואמר יהיו לרצון... אינו צריך לחזור

אם ראש חודש טבת חל בשבת, כיצד קוראים בתורה?

קוראים את פרשת השבוע, ולמפטיר את הקריאה של ראש חדש, כי תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם
קוראים את פרשת השבוע, ולמפטיר קוראים את הקריאה של חנוכה, כי פרסום הנס חשוב יותר
מוותרים על פרשת השבוע, וקוראים חלק מהעולים בקריאה של ראש חודש, וחלק בקריאה של חנוכה, ובשבוע שלאחר מכן משלימים את הפרשה שדילגו
קוראים את פרשת השבוע, אבל מעלים לה רק ששה עולים, וקוראים את השביעי בקריאה של ראש חודש, ואת המפטיר בקריאה של חנוכה